שני הגורמים העיקריים המשפיעים על תפוצת המינים העולמית הם: 
קו הרוחב הגיאוגרפי והגובה הטופוגרפי באופן כללי, עושר המינים קטן עם העלייה בגובה הטופוגרפי ובמעבר מאזורי קו המשווה אל הקטבים. עושר המינים ביערות גשם הטרופיים, למשל, הוא הגדול ביותר: כ-50% מהמינים המוכרים למדע נמצאים בשטח ששטחו כ-6% מהשטח היבשתי של כדור הארץ. 
קיים קשר הדוק בין קו הרוחב הגיאוגרפי והגובה הטופוגרפי ובין אקלים בית הגידול. אקלים בית הגידול, בעיקר הטמפרטורה וכמות המשקעים, משפיעים על היצרנות הראשונית. ביומסה זו היא הבסיס לקיום כל האורגניזמים על פני כדור הארץ, ולכן יצרנות ראשונית גבוהה מאפשרת קיום של מגוון מינים גדול יותר. 

האטלס של המגוון הביולוגי בעולם הוא פרויקט של המרכז לניטור שמירת הטבע של תוכנית הסביבה של האו"ם - The UNEP World Conservation Monitoring Centre  וארגון לא-ממשלתי בריטי - WCMC 2000. 
האטלס מאפשר לגולש לבחור באופן אינטרקטיבי את שכבות המידע של מפת המגוון הביולוגי בעולם.

מינים פולשים הם מינים שמהגרים לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם ומשפיעים לרעה על בית הגידול. 

בכל הקרקעות ברחבי העולם חיים מיקרואורגניזמים, פטריות וחסרי חוליות, שמקבלים את האנרגיה הדרושה למחייתם מפירוק של יצורים מתים למולקולות אורגניות פשוטות וחומרי הזנה. תוצרי הפירוק הללו מהווים משאבי יסוד חיוניים לצמחים. זהו למעשה אחד מאבני הבסיס ליצרנות ראשונית ולפוריות בעולם.

מאגר הידע