תפוצה: עולמית (כולל בתי גידול קיצוניים)

דובוני המים (Tardigrada) הם מערכה של בעלי חיים מיקרוסקופיים, ככל הנראה קרובים לפרוקי הרגליים. הם נפוצים בכל העולם וכמעט בכל בית גידול. דובוני המים מסוגלים לשרוד בתנאים קיצוניים של חום (מעל 100 מעלות צלזיוס) וקור (עד טמפרטורה הקרובה לאפס המוחלט), קרינה ויובש. בתנאים קיצוניים, דובוני המים נכנסים למצב רדום זמני שנקרא cryptobiosis. במצב זה הם מאבדים 95% מהמים בגופם ומייצרים חומרים שמגנים על תאי גופם. כך תהליך חילוף החומרים בגופם נעצר לחלוטין. דובוני מים במצב cryptobiosis מסוגלים לשרוד שנים רבות, ומחקרים רבים הראו כי הם שורדים בהצלחה במצב cryptobiosis כעשור. מחקר אחד אף הצליח "להחזיר לחיים" דובון מים לאחר 120 שנות cryptobiosis.
בניסוי שנערך באוקטובר 2007 נשלחו דובוני מים במסלול מחוץ לאטמוספרת כדור הארץ. בניסוי נחשפו דובוני המים לריק ולטמפרטורות הקרובות לאפס המוחלט. חלקם נחשפו לקרינת שמש ישירה וחלקם לקרינת רקע. רוב דובוני המים שלא נחשפו לקרינת שמש ישירה שרדו את המסע. בנוסף אליהם שרדו גם כמה דובוני מים שנחשפו לקרינת שמש בלתי-מסוננת. דובוני המים הם בעל החיים היחיד הידוע למדע שיכול לשרוד מסע בחלל ללא הגנה.


מקורות ומידע נוסף

Franceschi (1948) Anabiosi nei tardigradi. Bolletino dei Musei  Istituti Biologici 22: 47-49

Jönsson and Bertolani (2001) Facts and Fiction about long-term survival in tardigrades. Journal of  Zoology 255: 121-123

Guidetti and Jönsson (2002) Long-term anhydrobiotic survival in semi-terrestrial micrometazoans Journal of  Zoology 257: 181-187

Jönsson et al. (2008) Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit. Current Biology 18(17): 729–731

מאגר הידע