שושנות ים (Actiniaria) הן בעלי חיים השייכים למחלקת האלמוגים (בדומה למדוזות ולאלמוגים). השושנות מקובעות למצע שלהן והן מצוידות בזרועות שמכילות תאי צריבה שמגנות עליהן מפני טורפים. כאשר התאים חשים גירוי הם משגרים שוטונים שמכילים ארס. תהליך השיגור הוא אחד התהליכים המהירים ביותר בעולם החי.

השושנונים (תת-משפחה Amphiprioninae) הם דגים צבעוניים שחיים בין זרועותיהן של שושנות הים. בין זרועותיה הצורבות של השושנה, הם מוגנים מפני טורפים. בנוסף להגנה, השושנה מספקת לשושנון חלקיקי מזון וטפילים שונים הנמצאים בין זרועותיה. השושנון עוזר כך לניקיונה של השושנה, ובנוסף לכך השושנה משתמשת בחומרי ההפרשה של השושנון (אמוניה, זרחן ופוספט) כחומרי הזנה.

דגי השושנון תלויים לקיומם (יחס אובליגטורי) בשושנות הים. תוחלת החיים שלהם מגיעה ל-30 שנה, ובכל משך חייהם הם אינם מתרחקים מהשושנה למרחק העולה על 100 מטרים.. שושנות הים, לעומתם, אינן תלויות לקיומן בדגים.

כיצד השושנון מגן על עצמו מפני צריבה של השושנה?

הדג עוטף עצמו בשכבה רירית שמכילה חומרים שמונעים מהשושנה לזהות את השושנון כגוף זר, ולכן היא אינה יורה לעברו את תאי הצריבה. החוקרים אינם תמימי דעים באשר למנגנון ההגנה של השושנון מפני צריבת השושנה. על פי חלק מהממצאים ההגנה היא מולדת, ואילו האחרים מעידים על כך שהשושנון רוכש אותה בצעירותו.

מקורות ומידע נוסף

Jones (2008) Losing ‘Nemo’: bleaching and collection appear to reduce inshore populations of anemonefishes. Journal of Fish Biology 73(3): 753-761
Mebs (2009) Chemical biology of the mutualistic relationships of sea anemones with fish and crustaceans. Toxicon 54(8): 1071–1074

מאגר הידע