בעקבות ועידת הפסגה העולמית הוקמה על ידי האו"ם ועדה לפיתוח בר-קיימה CDC – Commission on Sustainable Development. מטרות הוועדה הן לנטר ולדווח על היישום של הסכמי אמנת ריו בכל הרמות, ולשמש כפורום לדיונים מתמשכים על מדיניות בין-לאומית לקידום פיתוח בר-קיימה. 
במהלך שנות ה-90 המשיכה התפיסה של פיתוח בר-קיימה להתפתח ולהוות בסיס לדיונים מהותיים בוועידות נושאיות שונות של האומות המאוחדות, למשל:
 
  • הוועידה העולמית על זכויות האדם, 1993
  • הוועידה הבינלאומית על אוכלוסייה ופיתוח, 1994
  • הפסגה העולמית על התפתחות חברתית, 1995
  • הוועידה העולמית הרביעית בנושא נשים, 1995
  • פסגת המזון העולמית, 1996
 
למרות ההתקדמות המשמעותית בפיתוח המושגים הקשורים לפיתוח בר-קיימה - sustainable development וקיימות - sustainability, שחלה בעשור שלאחר וועידת-ריו, המרחק מהשגת מטרות האמנה עדיין גדול מאד. לחצים גוברים על הסביבה ועל משאבי הטבע מוסיפים לערער ולסכן את משאבי הטבע; העוני גובר והפערים בין העניים לעשירים גדלים; דגמי ייצור וצריכה שאינם ברי-קיימה נעשים נפוצים יותר ויותר במדינות מפותחות רבות. 
בנגלדש. צילום: איתי גבריאלי, המכון הגיאולוגי

בנגלדש. צילום: איתי גבריאלי, המכון הגיאולוגי

מאגר הידע