בשנת 1987 יצאה משלחת מחקר מטעם אוניברסיטת הארוורד ליערות הגשם של בורנאו כדי לחפש תרופות חדשות. המשלחת אספה עלים וענפים של הצמח Calophyllum lanigerum, ומהעלים הופק חומר בשם Calanolide A. החומר נמצא כיעיל בטיפול בנגיף ה- HIV. בעקבות התוצאות הללו חזרו החוקרים לחפש את העץ, אך העץ לא נמצא (ייתכן שנכרת).

למרבה המזל, בדגימות שאספו חוקרים מאוניברסיטת אילינוי מעץ אחר – Calophyllum teysmannii –נמצא חומר דומה (Calanolide B), וגם הוא נמצא כיעיל בטיפול. החומר Calanolide B יעיל פחות מ-Calanolide A, אך ניתן להפיק אותו בכמויות גדולות יותר. כמו כן, ניתן להפיק אותו ממוהל העץ מבלי לגרום לעץ נזק רב. ברבות הימים הצליחו לסנתז את שני החומרים בצורה מלאכותית, והם נמצאים בתהליכי אישור לשימוש רפואי בארצות הברית.

מגוון המינים מהווה מקור בלתי נדלה לתרופות וחומרי טבע אחרים. המקרה של עץ ה-Calophyllum מדגיש את הנזק האדיר שנגרם לעולם הרפואה כתוצאה מכריתת יערות ומהכחדת מינים ואת החשיבות של שמירת המגוון הביולוגי.


מקורות ומידע נוסף

Sustaining Life. Editors: Chivian and Bernstein. Oxford 2008

מאגר הידע