בישראל ובעולם כולו מוכרים מינים רבים של אקריות (Acari, משפחת העכבישנים) פולשות. האקריות קטנות מאוד - רובן מגיעות לגודל של פחות מ-1 מ"מ - ללא ספק גודל המסייע להן במעבר ממקום למקום בקלות. האקריות מתקיימות בבתי גידול שונים ברחבי העולם, והעליה במסחר הבינלאומי גורמת להפצתן של האקריות כמינים פולשים בעולם כולו. סביר להניח כי מספר האקריות הפולשו רב מן המוכרות. אקריות הניזונות ממזון צמחי מהוות מפגע לגידולי חקלאות ולגידולי בר כאחד. 

אקרית האבוקדו

שם מדעי: Oligonychus persea 
תפוצה מקורית: 
הגיעה לארץ: נמצאה לראשונה ב-2001

אקרית האבוקדו תוארה לראשונה במכסיקו בשנת 1975, וב-1990 היא חדרה לקליפורניה. מאז היא ידועה כמין פולש גם בישראל, בספרד ובקוסטה ריקה. בישראל נתגלתה האקרית בשנת 2001 בגליל המערבי ובגליל העליון, ומאז היא התפשטה למקומות נוספים. לאקרית האבוקדו פונדקאים אחדים, אך עץ האבוקדו הוא המועדף עליה. מחזור חיים קצר של עד 35 ימים משלב הטלת הביצה ועד לשלב הבוגר, והעובדה שכל השלבים ההתפתחותיים שלה הם על גבי העלים, גורמים נזק רב לעצים. הפגיעה העיקרית היא לעלי העץ, אשר עלולה גם להוביל לנשירה מוחלטת. נשירת העלים פוגעת ביבול העץ ומגדילה את הסיכון למכות שמש. 
למידע נוסף על אקרית האבוקדו (האגף להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי, משרד החקלאות).

מאגר הידע