תפוצה: מערב אמריקה הצפונית

הפטריות מוגדרות כממלכה, בדומה לממלכות הצמחים ובעלי החיים. הפטריות נחלקות לפטריות חד-תאיות (שמרים) ולפטריות של קורים (תפטיר). פטריות הקורים מתפשטות על ידי שליחת קורים מתארכים. רבייה מינית של פטריות הקורים מתרחשת על ידי גופי רבייה, שהם מבנה קורי צפוף שיוצר את גוף הפטרייה המוכר. מינים רבים של פטריות ניזונים מפירוק רקב, ובכך מסייעים למחזור חומרים בטבע. מינים אחרים הם טפילים וגורמי מחלות. הפטרייה Armillaria ostoyae היא פטרייה טפילה אשר גורמת למחלת הריקבון הלבן, התוקפת שורשי עצים מחטניים. מחלת הריקבון הלבן היא אחד הגורמים העיקריים לתמותת עצים מחטניים במערב אמריקה הצפונית. הפטרייה מתפשטת בעיקר בצורה אל-מינית. היא שולחת קורים מתארכים שעוברים דרך שורשי העץ הנגוע לעצים סמוכים. פרט יחיד של הפטרייה אשר גדלה במדינת אורגון בארצות הברית נחשב לאורגניזם הגדול בעולם. גילה של הפטרייה מוערך בלמעלה מ-2,000 שנה. קורי הפטרייה משתרעים על פני כ-37 דונמים.

Armillaria ostoyae

Armillaria ostoyae


מקורות ומידע נוסף

Bendel M, Kienast F, Rigling D. Genetic populationstructure of three Armillaria species at the landscape scale: a case study from Swiss Pinus mugo forests. Mycological research. 2006;110(Pt 6):705-12.

מאגר הידע