היעלמות של מינים ושינוי של מערכות אקולוגיות הם תהליך טבעי באבולוציה של החיים על פני כדור הארץ, אולם מעורבות הולכת וגוברת של האדם בטבע מאיצה תהליכים אלו.
מדענים מסכימים כי אנו נמצאים בעיצומו של משבר שלא היה מאז היווצרות החיים על פני כדור הארץ - מינים נעלמים או נמצאים בסכנת הכחדה, בתי גידול נהרסים ומערכות אקולוגיות משתנות לבלי הכר. מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע