מיקרואורגניזם הוא יצור קטן מכדי לראותו בעין בלתי מזוינת. קבוצה זו כוללת נגיפים (וירוסים), חיידקים, ארכאה, ומינים מסוימים של פטריות, צמחים ובעלי חיים מיקרוסקופיים. המיקרואורגניזמים הם היצורים הנפוצים ביותר על פני כדור הארץ.
חיידק הוא מיקרואורגניזם שעשוי מתא יחיד חסר גרעין (פרוקריוט). החיידקים הופיעו על פני כדור הארץ לפני 3.5 מיליארד שנים. לעומתם, היצורים בעלי הגרעין (אאוקריוטים), שכוללים את האבות הקדמונים של בעלי החיים, הצמחים והפטריות, הופיעו לפני שני מיליארד שנה בלבד.
החיידקים נפוצים בכל בית גידול בעולם וגם על אורגניזמים אחרים ובתוכם. לחיידקים יש חשיבות עצומה בעיצוב התנאים על פני כדור הארץ. הם מקיימים יחסי גומלין מורכבים עם אורגניזמים אחרים ומבצעים עבורם פעולות שהאורגניזמים עצמם אינם מסוגלים לבצע.
צילום במיקרוסקופ אלקטרוני סורק של החיידק Sebaldella termitidis   מקור: American Type Culture Collection, Brian J. Beck
צילום במיקרוסקופ אלקטרוני סורק של החיידק Sebaldella termitidis.   מקור: American Type Culture Collection, Brian J. Beck

הידעת?

הריח הנעים של אדמה לחה אחרי הגשם הוא ריחו של חומר בשם גאוסמין (Geosamin). החומר מיוצר על ידי מגוון של מיקרואורגניזמים (כגון ציאנובקטריה ו-actinomycetes) שנמצאים בקרקע. בני אדם ובעלי חיים אחרים רגישים ביותר לריח הזה ומסוגלים לזהות כמויות מזעריות שלו. החומר משמש את חברות הקוסמטיקה בתעשיית הבשמים.

מיקרואורגניזמים במספרים

  • עד היום תוארו 453 מינים של ארכאה, 11,056 מינים של חיידקים ו-1,832 מינים של וירוסים.
  • מספר החיידקים בכדור הארץ מוערך ב-4-6X1030 והם משתייכים לכעשרה מיליארד מינים שונים.
  • שמרים הם פטריות חד תאיות. עד היום תוארו כ-1,500 מיני שמרים. חוקרים מעריכים כי מספר זה מייצג כאחוז אחד ממיני השמרים בעולם.
  • חיידקים מסוימים מסוגלים לשכפל עצמם כל 10 דקות בתנאים מיטביים.
  • גודלם של נגיפים הוא כ-0.0000015 סנטימטרים בלבד.

מקורות ומידע נוסף

Kassen and Rainey (2004) The ecology, and genetics of microbial diversity. Annual Review of Microbiology 58: 207-231
Gerber (1967) Geosmin, an earthy-smelling substance isolated from actinomycetes. Biotechnology and Bioengineering 9(3): 321–327
Gerritsen (2003) The earth’s perfume. Protein spotlight 35
Kurtzman and  Piškur (2006). Taxonomy and phylogenetic diversity among the yeasts. Topics in Current Genetics 15:29-46

כמות התאים של המיקרואורגניזמים בגופנו (כמאה טריליון תאים) גבוהה פי עשרה מכמות התאים אנושיים. אוסף המיקרואורגניזמים שחיים בגוף האדם נקרא מיקרוביום אנושי (Human microbiome). 

מגוון מינים הוא כלל המינים החיים במקום מסוים. שני המדדים העיקריים המשמשים להערכת מגוון המינים הם: עושר המינים - מספר המינים החיים במקום מסוים; ושפע פרטים - מספר הפרטים מכל מין ביולוגי. למרות זאת, המונח מגוון המינים משקף פעמים רבות את עושר המינים במקום מסוים או על פני כדור הארץ כולו. 

מספר החיידקים בכדור הארץ מוערך ב-4-6X1030. חיידקים מאכלסים מגוון עצום של בתי גידול, והם שוכנים גם בבתי גידול קיצוניים כמו מעיינות חמים (בטמפרטורות הקרובות לטמפרטורת הרתיחה), בריכות עם מליחות גבוהה, מים חומציים שנמצאים במכרות (בהם ה-pH קרוב לאפס), בעומק שכבות הקרח האנטרקטי וקילומטרים מתחת לפני הקרקע. 

מאגר הידע