הארבה עף בלהקות ענק המונות 80-40 מיליון פרטים לקילומטר רבוע. כיצד מצליח הארבה להימנע מהתנגשות עם פרטים אחרים בלהקה? מסתבר שלארבה יש גלאי תנועה המתבסס על חוש הראייה. בתגובה להתקרבות אובייקט לכיוונו חלה עלייה בתדירות התגובה העצבית, אשר מביאה לתגובה מהירה המונעת את ההתנגשות. תאי עצב לאורך המסלול העצבי מסננים רעשי רקע ומונעים רגישות יתר וזיהוי מוטעה. 
חוקרים שואפים לייצר גלאים דומים לכלי רכב. גלאים אלו תפקידם יהיה לזהות התקרבות של כלי רכב אחר במסלול התנגשות ולהגיב במהירות למניעת ההתנגשות. לצורך כך נבנה מודל המבוסס על מערכות ההתראה והתגובה המהירות של הארבה. ואכן, בסימולציות מבחן נמצא שהמודל אפשר להגיב בצורה מדויקת ומהירה ולמנוע התנגשויות בין מכוניות.

מהו ארבה?

הכינוי ארבה אינו מתייחס למין מסוים, אלא לתופעה ביולוגית המתרחשת במינים מסוימים של חגבים. חגבים אלו חיים בדרך כלל כיחידים, וכאשר התנאים בסביבתם טובים הם מתרבים בקצב מהיר. העלייה בצפיפות האוכלוסייה מביאה לשינוי במבנה גופם ובהתנהגותם וגורמת למופע הנקרא ארבה. הארבה כה שונה במראהו מהחגב היחידאי, עד כי עד לתחילת המאה ה-20 הם נחשבו למינים נפרדים. הארבה נודד בלהקות ענק בעודו מכלה את הצמחייה הנקרית בדרכו.

ארבה (Schistocerca gregaria) באילת. מקור: Flickr, nivs

ארבה (Schistocerca gregaria) באילת. מקור: Flickr, nivs


מקורות ומידע נוסף

החי והצומח של ארץ ישראל כרך 3 (1989)  עורך: עזריה אלון. עמודים 93-91
Stafford, R.; Santer, R. D.; Rind, F. C. 2007. A bio-inspired visual collision detection mechanism  for cars: Combining insect inspired neurons to create a robust system. BioSystems. 87: 164-71.

מאגר הידע