מדבור הוא תהליך הדרגתי הנגרם כתוצאה משימושי קרקע שאינם ברי קיימה ומשינויי אקלים. במקומות רבים בעולם שבהם חסרים מקורות חלופיים למחיה, תושבים מקומיים נוטים לנצל ללא רחם משאבים טבעיים מקומיים, כגון צמחים למזון, עץ לבעירה ומים, ברמה שפוגעת ביכולת ההשתקמות הטבעית שלהם. ניצול המשאבים הטבעיים ברמות גבוהות מביא לידי כך שחומרי ההזנה (הנוטריינטים) והחומרים האורגניים שבקרקע מתחילים להתדלדל בקצב העולה על קצב ההתחדשות שלהם, וכתוצאה מכך – הקרקע נפגעת ומתחיל תהליך המדבור. 
 
שימושי הקרקע העיקריים שגורמים לתהליך המדבור הם:
  • עיבוד חקלאי אינטנסיבי – מכלה את חומרי ההזנה והחומרים האורגניים הטבעיים של הקרקע.
  • רעיית יתר – מסירה את חיפוי הצומח המגן על הקרקע מפני הליכי בליה.
  • כריתת עצים וסילוק כיסוי הצומח – הורסים את מערכות השורשים, שמונעות סחיפה של הקרקע.
  • מערכות השקיה שאינן מנוקזות – גורמות להמלחה של הקרקעות החקלאיות.
צאן במדבר

מקור התמונה: wikipedia

 
על גורמים אלו מתווספים תהליכים פוליטיים וכלכליים הכרוכים זה בזה במערכות יחסים מורכבות, למשל: בערות, עוני ורעב, תנועות של פליטים בתקופות מלחמה, חוסר צדק בתנאי מסחר במדינות המתפתחות או המרה של חקלאות מסורתית בחקלאות מתועשת, אשר מעצימה את ממשק הקרקע הנצלני ומחישה את הידרדרותה.  

מאגר הידע