הטמפרטורה העולמית הממוצעת עלתה ב-0.4°C בין השנים 1992 ל-2010. אמנם הטמפרטורה הממוצעת משתנה בין שנים (למשל בעקבות אירועי אל-ניניו), אך בהתבוננות ארוכת טווח ניתן ללמוד על עלייה מתמדת בטמפרטורה.

הטמפרטורה השנתית הממוצעת מחושבת על ידי שלושה מרכזי מחקר מובילים. שלושת המרכזים מספקים ערכים שונים במקצת, אך עם זאת – העלייה המתמדת והקבועה מופיעה בכל החישובים. בממוצע חלה בעשור עלייה של 0.2°C.

העלייה בטמפרטורה מאז המחצית השנייה של המאה ה-20 מיוחסת ברובה לעלייה בריכוז של גזי החממה באטמוספרה.

המפה ממחישה את ההבדל בטמפרטורות בין העשור הראשון של המאה ה-21 (2009-2000) לבין השנים 1980-1951 (שנים המשמשות כבסיס להשוואה מקובל במחקרים אלו). ההתחממות הקיצונית ביותר (אדום) הייתה באזור הארקטי. טמפרטורות נמוכות יותר (כחול) נמדדו באזורים מעטים בלבד. העשור האחרון היה החם ביותר מאז 1880 (השיא הקודם יוחס לעשור שבין 1990 ל-1999).
למעלה: גרף: סטייה מטמפרטורה שנתית ממוצעת בשנים 1992 - 2010. למטה: מפה: סטייה של הטמפרטורה השנתית הממוצעת בשנים 2000 - 2009 לעומת 1951 - 1980

מאגר הידע