במחצית השנייה של המאה ה-20 חלה עלייה ניכרת במספר ההצפות ההרסניות. לשם ההמחשה:

  •  בשנות ה-90 היו 26 הצפות גדולות לעומת 6 הצפות בשנת 1950 (עלייה של 430%).
  • הצפות הן גם אירוע הטבע ההרסני ביותר מבחינת הפגיעות בנפש. בין השנים 1971 ל-1995 נפגעו למעלה ממיליארד וחצי בני-אדם מהצפות.
  • הגידול במספר ההצפות נובע כפי הנראה מהתחממות האקלים ומשינוי בכמות המשקעים העולמית. מאז שנת 1900 גדלה כמות המשקעים העולמית ב-2% בממוצע. בזמן זה השתנו גם דפוסי המשקעים העולמיים: בעוד אזורים אחדים בעולם חוו בצורות קשות, באזורים אחרים חלה עלייה ניכרת בכמות המשקעים השנתית. 

כבר כיום אזורי החוף מתמודדים עם אתגרים קשים כמו סופות טרופיות או שקיעה של הקרקע. הערכות האו"ם הן שעד לשנת 2025 תגור מחצית מאוכלוסיית העולם באזורים שימצאו בסכנה כתוצאה מהצפות ומאירועי מזג אוויר קיצוניים אחרים. האזורים הפגיעים ביותר הם אזורים חופיים - הם בדרך כלל גם נמוכים טופוגרפית וגם מאוכלסים בצפיפות גבוהה, פעמים רבות באוכלוסיות עניות בעלות יכולת התמודדות מוגבלת.

אזור החוף במוזמביק בשנת 1999
אזור החוף במוזמביק בשנת 2000

הצפת אזור החוף במוזמביק. כתוצאה מההצפה שהתרחשה בשנת 2000, מיליון אנשים נותרו חסרי בית, ו-700 אחרים מצאו את מותם.

מקור : One Planet Many People: Atlas of our changing environment

מדעני ה-IPCC חוזים, כי עד לשנת 2080 צפויים מיליוני בני אדם החיים באזורים חופיים ברחבי העולם, להיפגע מהצפות שיגרמו מהעלייה בגובה פני הים

מספר בני האדם שיושפעו מעליה בגובה פני הים צפוי להיות גדול במיוחד באיים קטנים ובאזורי מניפות הסחף העצומות של נהרות גדולים באסיה ובאפריקה


מקורות ומידע נוסף

פרק אסונות אקלים מתוך One Planet Many People: Atlas of our changing environment, פרויקט של ארגון הסביבה של האו"ם (UNEP)
הדו"ח הרביעי של הפאנל בין-ממשלתי לשינויי אקלים, אפריל 2007, תקציר למקבלי החלטות
מקור האיורים: One Planet Many People: Atlas of our changing environment 

מאגר הידע