בסביבה הימית כל בתי הגידול מחוברים זה לזה, והמחבר העיקרי הוא המים. עם זאת, חלק מבתי הגידול מחוברים בצורה הדוקה יותר, למשל שוניות אלמוגים. במשך שנים נחשבו שוניות האלמוגים המגוונות והעשירות כישות שמתקיימת בפני עצמה: מערכת אקולוגית יצרנית ביותר עם חומרי הזנה חיוניים שכלואים בחברה הביולוגית המורכבת של השונית עצמה. כיום ברור שחלק מאזורי הגידול של מאכלסי השונית הצעירים נמצאים לא בשונית עצמה, אלא דווקא בכרי עשב ים, ביערות מנגרובים ובהרים תת-ימיים המרוחקים מהשונית. לכן כאשר אנו מתייחסים למערכת האקולוגית של שונית האלמוגים או כשאנו דנים בשימורה, אנו חייבים לקחת בחשבון גם את בתי הגידול החיוניים שמחוברים וקשורים אליה. זרמים ובעלי החיים הניידים יוצרים את החיבור בין השוניות, בתי הגידול לצעירים והמקומות (כולל הים הפתוח) שאליהם יצורים מגיעים כדי לאכול או להתרבות.
 
בתי הגידול באוקיינוס ובחופים מחוברים לא רק זה לזה, אלא גם ליבשה. המקשר הראשי ליבשה הוא מים מתוקים: נהרות ונחלים נושאים חומרי הזנה וגם מזהמים לאוקיינוס, והאוקיינוס מחזיר חלק מהחומרים האלה ליבשה דרך האטמוספרה, הגאות והשפל ודרכים אחרות כמו הפרשות לאחר השרצה של דגים, שחיים את מרבית חייהם בים אך מתרבים במים מתוקים. אזורי גידול ורבייה רבים, כמו למשל שפכי נהרות, קשורים באופן הדוק ליבשה ומושפעים מאוד משימושי הקרקע ומשינוי ייעודם של בתי הגידול היבשתיים. השינויים הללו יכולים להפריע לדפוסים העונתיים של זרימת המים המתוקים ולהוביל לעיתים למחסור או לכמות גדולה יותר של סחף.

מקורות ומידע נוסף

דפים אלו הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. לדף הבית של הערכה לחצו.  הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il 

משאבי הוראה