אלמוגים הם בעלי חיים ימיים מושבתיים בעלי שלד קשיח. רוב האלמוגים מקיימים סימביוזה הדוקה עם אצות שיתופיות שנקראות זואוקסנטלות (Zooxanthallae). האצות שמבצעות פוטוסינתזה מספקות לאלמוג את רוב תצרוכת האנרגיה שלו. האלמוג מצידו מספק לאצות בית גידול נח וחומרי מזון אנאורגאניים. מינים שונים של אצות שיתופיות מותאמים לתנאי סביבה שונים כגון רמות קרינה וטמפרטורה שונות. עלייה קטנה בטמפרטורת המים עלולה לגרום לאלמוגים לאבד את האצות השיתופיות שלהם. בהעדר האצות השיתופיות, מאבד האלמוג את צבעיו המרהיבים, ולכן התופעה נקראת הלבנה. אלמוגים שתלויים באצות השיתופיות אינם שורדים זמן רב בהעדרן. תיאוריה חדשה מציעה שהאלמוגים מסוגלים להחליף את האצות שלהם באצות שמתאימות יותר לתנאי הסביבה החדשים, וכך להסתגל לסביבה המשתנה במהירות רבה יותר מהקצב שמכתיבה האבולוציה.


מקורות ומידע נוסף

Rosenberg and zilber-Rosenberg (2011) Symbiosis and Development: The Hologenome Concept. Birth Defects Research Part C: Embryo Today Reviews 93(1): 56-66

מאגר הידע