מדבור הוא תהליך הידרדרות של קרקעות, המאפיין אזורי אקלים יובשניים, יובשניים למחצה ואזורים לחים. בניגוד לדעה הרווחת, המושג מדבור אינו מתייחס להתפשטות של אזורי מדבר קיימים, אלא לירידה בפוריות של קרקעות באזורי ספר המדבר.

מדבור נגרם משילוב של פעילות אנושית ושינויים אקלימיים. מערכות אקולוגיות יובשניות מכסות למעלה משליש מהשטח היבשתי של העולם, והן רגישות באופן יוצא דופן לניצול יתר של משאבים טבעיים ולשימושי קרקע שאינם ברי-קיימה:
  • כריתת יערות וסילוק הכיסוי של הצומח המקומי
  • רעיית יתר
  • השקיה באופן שגורם לעלייה ולהצטברות מלחים בפני הקרקע.
מפת אזורים צחיחים בעולם
אשה נושאת מים, סודן

אשה נושאת מים, סודן. מקור התמונה:PACT
USAID Photo Library

למעלה מ-250 מיליון בני אדם ברחבי העולם מושפעים כיום באופן ישיר מתהליכי מדבור. בנוסף לכך, כמיליארד בני אדם, בלמעלה ממאה מדינות, עלולים להיפגע בעתיד מתהליכי מדבור. מרביתם שייכים, כבר כיום, לקבוצות העניות ביותר והחלשות ביותר מבחינה פוליטית.

מאגר הידע