ציון דרך נוסף בקידום האג'נדה של פיתוח בר-קיימה הושג בוועידת כדור הארץ – ועידת הפסגה של האומות המאוחדות בעניין סביבה ופיתוח (UNCED), שהתקיימה בריו דה-ז'נרו בשנת 1992 (ועידת ריו). 
 
בוועידת הפסגה נפגשו נציגי 172 ממשלות עם כ-2,400 נציגי ארגונים סביבתיים וחברתיים, במטרה לדון באתגרי המאה ה-21 ולהגות תוכנית פעולה עולמית להתמודדות איתם. 
במהלך הוועידה גובשה הצהרת ריו על סביבה ופיתוח. עיקרי ההצהרה הם שהוועידה רואה בסביבה, בפיתוח ובחברה תחומים שאינם נפרדים, וקוראת לשיתוף פעולה בין-לאומי להשגת פיתוח בר-קיימא ולשמירה על המערכות האקולוגיות של כדור הארץ. בעקבות הוועידה חתמו נציגים מ-170 מדינות על הצהרת ריו, ובכך מיסדו "שותפות עולמית לשימור ושיקום הבריאות והשלמות של המערכת האקולוגית העולמית" (מתוך הצהרת ריו, עיקרון 7). 
Division for Sustainable Development
חלק מהמסמכים שגובשו במהלך פסגת כדור הארץ הם:
  • אג'נדה 21 -Agenda 21
  • הצהרה על עקרונות ממשק מקיים שליערות - Statement of principles for the Sustainable Management of Forests
  • מסגרת אמנת האו"ם בנושא שינוי אקלים - United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC
  • אמנת המגוון הביולוגי - 
    Convention on Biological Diversity - CBD

מאגר הידע