באיור האינטראקטיבי של קרן שמירת הטבע העולמית (WWF - World Wildlife Fund) ניתן לבחור מדינה מתוך רשימת מדינות העולם וללמוד על טביעת הרגל האקולוגית שלה.
 

האיור האינטראקטיבי לקוח מאתר WWF.
מפתח שימושי קרקע
פחמן – כמות הקרקע המיוערת שהיתה נדרשת לספיחת CO2 שנפלט כתוצאה משריפת דלקים מחצביים.
רעיה – שטח המרעה לעדרים ליצור בשר, מוצרי חלב, צמר ועור.
יערות שטחי יער בשימוש האדם לייצור מוצרי עץ ועצי בעירה.
דיג – שטחי דיג בים ובמקווי מים מתוקים.
חקלאותשטחי חקלאות לגידולי חקלאות לאדם, למזון לבעלי חיים וליצור ביו-דלק.
 בניה – שימוש בשטחים לבניה, לתשתיות ולתחנות כח הידרואלקטריות.
 

מאגר הידע