התועלת מהרווחה הכלכלית הגבוהה אינה נחלת הכלל. הפער בין המדינות בעלות ההכנסה הנמוכה ביותר לאלו בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר נותר גדול. מדינות רבות באפריקה, באמריקה הלטינית ובאסיה עדיין נמצאות מתחת לממוצע הכלל-עולמי. נוסף על כך, במדינות רבות קיים אי-שוויון בהכנסות בין העשירים לעניים. במדינות המבססות עצמן מבחינת כוח כלכלי, כמו סין והודו, מיליונים יצאו מדלותם, אך לרוב במחיר סביבתי גבוה. הצמיחה הכלכלית של העשורים האחרונים הושגה בעיקר על ידי דרדור של משאבים טבעיים ללא יכולת התחדשות, דרדור של מערכות אקולוגיות ואובדן של מערכות אקולוגיות.

תוצר לאומי גולמי לנפש. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20

תוצר לאומי גולמי לנפש. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20

מאגר הידע