תקציר הידע המדעי:

  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם בתי גידול שמאפשרים את שרידותם של פרטים צעירים של דגים, סרטנים, רכיכות ומינים ימיים אחרים. רבים מיצורים אלו חשובים לאדם – לדיג ולפעילויות פנאי. בתי הגידול האלה חיוניים לרבייה של מינים ימיים רבים; אם נשנה את ייעודם או נפגע בהם, היבול של מיני המסחר ירד או יחדל להתקיים.

 

  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם גם חלק חשוב מיחסי הגומלין בין מערכות ימיות ויבשתיות. הם מקור המזון שמקיים את המגוון הביולוגי של האוקיינוסים ותומך במספר רב של מיני עופות, יונקים ובעלי חיים אחרים.

 

  • שמירת הטבע התמקדה עד כה בבתי גידול כריזמטיים ובולטים – אזורים יפים עם מגוון גדול של מינים. דיונים של השנים האחרונות הדגישו את הצורך בפרדיגמה אחרת, כזו שממקדת את תשומת הלב באזורים שמספקים מגוון רחב של שירותי מערכת אקולוגית. אזורי רבייה וגידול ימיים, במיוחד אלו שנמצאים מחוץ לביצות, יערות מנגרובים או שוניות, נכנסים לקטגוריה הזאת כאזורים בעלי עדיפות גבוהה להגנה.

 

  • בית גידול ימי או חופי יכול להיחשב כאזור רבייה וגידול ימי אם צפיפות הפרטים הצעירים שבו גדולה מאשר בבית גידול אחר, ואם יש לו יתרונות שתורמים לשרידות של הפרטים הצעירים. שפכי נהרות עשירים באזורי רבייה וגידול חשובים במיוחד, אבל בתי גידול לצעירים יכולים להימצא גם ביערות מנגרובים, בכרי עשב ים, בשוניות של צדפות או של אלמוגי אבן, בהרים תת-ימיים ואפילו באזורים יציבים באוקיינוס כמו ים סרגאסו.
בתמונה: חופיות להקניות עוצרות במהלך הנדידה לאכילת הביצים של סרטני הפרסה. מקור התמונה: Flickr, Paul Williams

בתמונה: חופיות להקניות עוצרות במהלך הנדידה לאכילת הביצים של סרטני הפרסה. מקור התמונה: Flickr, Paul Williams


מקורות ומידע נוסף

דפים אלו הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. לדף הבית של הערכה לחצו.  הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

 

מאגר הידע