לא כל מערכת אקולוגית מספקת את כלל השירותים.
בחינה של שירותי המערכת האקולוגית העיקריים לכל מערכת אקולוגית מראה את הדגמים הבאים:

יער וחורש טבעי

יער וחורש טבעי

האטה של זרימת מי נגר עילי ועל ידי כך:

 • מניעת סחף ואיבוד קרקע
 • מניעת זיהום מקווי מים במורד אגן ההיקוות על ידי הסחף
 • הגברת חילחול המים למי התהום
 • מניעת שטפונות

יצרנות ראשונית גבוהה ועל ידי כך:

 • ויסות הרכב האטמוספרה על ידי היותו מבלע לפחמן וייצור חמצן, סילוק מזהמים
 • ייצור עץ, מזון, סיבים

בית גידול למינים רבים של צמחים, בעלי חיים, פטריות ומיקוראורגניזמים:

 • שימור המגוון הביולוגי
 • שימור משאבים גנטיים של מינים רבים

היער מהווה מרכיב חשוב במחזור המים:

 • מיתון האקלים, מניעת התייבשות ומידבור
 • מניעת שריפות

בתי גידול לחים ומערכות מים מתוקים

בתי גידול לחים ומערכות מים מתוקים
 • סינון מים והשקעת מזהמים
 • בית גידול למינים מימיים
 • תיירות, נופש והשראה

שטחי עשבוניים ושיחים נמוכים (סוואנה, גריגה, בתה)

שטחי עשבוניים ושיחים נמוכים (סוואנה, גריגה, בתה)
 • תיירות, נופש והשראה
 • שימור קרקע
 • מקור לגידולים חקלאיים
 • שטחי מרעה

פעמים רבות קיים פסיפס של שטחי חקלאות ושטחים עשבוניים:

 • מקור למאביקים ומדבירים טבעיים בשטחי החקלאות

בתי גידול ימיים

בתי גידול ימיים

יצרנות ראשונית של אצות ועל ידי כך:

 • ויסות הרכב האטמוספרה על ידי היותו מבלע לפחמן וייצור חמצן, סילוק מזהמים
 • מדגה

אזור החוף מהווה בית גידול למינים רבים שחיים או מתרבים בסביבתו:

 • אזור רביה ובית תינוקות למינים שונים של מדגה
 • שוניות אלמוגים ויערות מנגרובים ממתנים השפעת סערות על תשתיות בחוף
 • תיירות, נופש והשראה

מאגר הידע