• מזון: המערכות האקולוגיות יוצרות את התנאים לייצור מזון. מרבית המזון מיוצר במערכות חקאליות מנוהלות אבל קיים גם חלק נוסף של המזון שמגיע ממערכות טבעיות כגון מערכות מים מתוקים ומלוחים ויערות.
  • חומרי גלם: מערכות אקולוגיות מספקות חומרי גלם רבים כגון עץ, שמנים ודלקים ביולוגים.
  • מים מתוקים: מערכות אקולוגיות הן מרכיב חשוב במחזור המים בטבע והן מטהרות את המים ומווסתות את זרימתם. צמחיה ויערות משפיעים על כמות המים הזמינה במקום.
  • חומרי טבע: מערכות אקולוגיות מקיימות מינים רבים שמהווים מקור לחומרי טבע לתעשיית הרוקחות והמזון.

מאגר הידע