• כמעט מובן מאליו, אבל המערכות האקולוגיות יוצרות בתי גידול ליצורים חיים. לדוגמא, הם מקיימים את היצרנות הראשונית, את מחזורי החומרים בטבע, ויוצרים את פוריות הקרקע.
  • קיום מגוון גנטי, המאפשר למינים לשרוד שינויים בתנאי הסביבה, להתפתח למינים חדשים. המגוון הגנטי מאפשר לאדם לחקות תהליכים טבעיים אלו ולפתח זנים חדשים למסחר, לחקלאות ולשימושים אחרים. 

מאגר הידע