בנוסף ללחצי הפיתוח שגורמים לאובדן ולקיטוע של בתי הגידול, שיטות החקלאות המודרנית הפכו חוות לבתי גידול דלים למאביקי בר. משקים חקלאיים המבוססים על גידול אחד (מונוקולטורה), סילוק גדרות חיות ושטחי חיץ כדי להגדיל את אזורי הגידול ושימוש בזרעים שהם בני-כלאיים הן חלק משיטות החקלאות הנפוצות. מונוקולטורה וסילוק שטחי חיץ מפחיתים את מספר בתי הגידול המתאימים למאביקי בר. מחקר על שולי שדות חקלאיים מצא ששטחים קטנים עם צמחי בר בעלי פרחים, כמו בגדרות חיות, יכולים להועיל במשיכה ובקיום של אוכלוסיות מאביקים יציבות. באופן מצטבר, החקלאות לא רק מפריעה לפעילות מאביקי הבר, אלא גם מגבירה את התלות שלנו בדבורים מסחריות יקרות.

רעייה מהווה גם היא איום על מאביקים. מחקר על רעייה בקליפורניה מצא הוכחות לכך שכבשים אוכלות את מקורות המזון של המאביקים, הורסות קינים תת-קרקעיים ואתרי קינון פוטנציאליים ורומסות דבורים באופן ישיר. ההפרעה אפילו חמורה מהנראה, מכיוון שכבשים, בקר ובעלי חיים אחרים המלחכים עשב ניזונים מצמחים המואבקים על ידי חרקים, כמו אספסת ותלתן.

מקור התמונה: Flickr, Bill Liao

מקור התמונה: Flickr, Bill Liao


מקורות ומידע נוסף

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה