בעולם ישנם כ-750 מיני פיקוס. כל המינים מקיימים יחסי הדדיות הכרחיים (אובליגטוריים) עם צרעות, בעיקר ממשפחת הצרפגיתיים. הפיקוסים תלויים בצרעות להאבקה לצורך רבייה מינית. הצרעות מתפתחות ומקיימות את רוב מחזור החיים שלהם בתוך התפרחת של הפיקוסים. היחסים הללו הם ספציפיים – לכל מין של פיקוס יש מין צרעות המאביק רק אותו. 
התפרחת של הפיקוסים היא מבנה ייחודי בשם פגה. לפגה צורה של כד שפיו סגור על ידי קשקשים ובתוכו חבויים הפרחים. הפרחים חד-מיניים (חלק מהפרחים זכריים ואחרים נקביים), וברוב מיני הפיקוסים בתוך הפגה יש פרחים נקביים לצד זכריים (חד-ביתיות). 

מחזור החיים והרבייה של הפיקוסים והצרעות קשור זה בזה ושני הצדדים פיתחו התאמות מיוחדות לחיי השותפות. מחזור התפתחות הפגה והצרעות נחלק לחמישה שלבים:

  1. הפגה הצעירה מתפתחת בחיק אחד העלים והיא סגורה לחלוטין.
  2. כאשר הפרחים הנקביים שבתוך הפגה מבשילים, פי הפגה משתחרר מעט וצרעות נקבות חודרות דרך הסדקים הצרים. הצרעות מטילות את ביציהן בתוך הפגה, ובתוך כך הן מאביקות את הפרחים הנקביים. בסיום ההטלה הצרעה מתה בתוך הפגה.
  3. זחלי הצרעות מתפתחים בד בבד עם הבשלת זרעי הפיקוס. בשחלות שבהן לא הוטלו ביצים, מתפתחים עוברי הפיקוס, ואילו בשחלות שבהן הטילה הצרעה ביצים נוצרים מבנים מיוחדים שנקראים עפצים. זחלי הצרעות ממשיכים להתפתח בתוך פגות ולבסוף מתגלמים. הזכרים מתפתחים מהר יותר מהנקבות.
  4. הפרחים הזכריים מבשילים עם סיום התפתחותם של הצרעות הזכרים. הצרעות הזכרים מגיחים מהגולם בתוך הפגה, ושם הם מאתרים את העפצים שמכילים נקבות, מנקבים את העפצים ומפרים את הנקבות. נקבות הצרעות המופרות מגיחות לתוך הפגה מהנקבים שיצרו הזכרים. הן עוברות על יד המאבקים של הפגה, ותוך כדי דך הן טוענות על גופן אבקה. כאשר הן יוצאות מתוך הפגה, הן מוכנות לעבור לפגה חדשה ולהטיל בה את ביציהן (שלב 2). הזכרים נותרים בתוך הפגה ומתים שם.
  5. הפגה מבשילה לאחר שנקבות הצרעות עוזבות את הפגה והזרעים שבתוך הפגה (שלא הוטלו בהם ביצים) מבשילים. הפירות הבשלים שמתפתחים מהפגה מופצים על ידי ציפורים או עטלפים.
מחזור התפתחות פגת הפיקוס וצרעה.

מחזור התפתחות פגת הפיקוס וצרעה.

מאגר הידע