מערכות אקולוגיות הן מערכות פתוחות לזרימה של אנרגיה, חומרים ויצורים מהן ואליהן. הן מושפעות ממערכות אקולוגיות שכנות ומהתהליכים שהתקיימו בעבר ומתקיימים בהווה במערכות האקולוגיות האלה. לדוגמה, זיהום מים שנוצר במעלה הזרם משפיע גם על מורד הזרם. זאת ועוד, הזיהום ממשיך להתפשט ולהזיק גם למערכות אקולוגיות סמוכות.

מערכות אקולוגיות הן גם מגוונות (הטרוגניות) מבחינת ההרכב שלהן עצמן. השונות בתוך המערכת האקולוגית מכונה כתמיות. לדוגמה, בחורש הים-תיכוני של הרי ירושלים נמצא כתמים של עצים, שיחים וביניהם כתמים של שטחים עשבוניים עם צמחיה נמוכה. בנחלים נמצא יצורים שייהנו ממסתורי הסלעים בקרקעית הנחל לעומת אחרים שיחיו דווקא קרוב לפני המים.

תהליכים רבים של זרימת אנרגיה, מעברי חומרים ותנועת יצורים מתקיימים בין הכתמים השונים והכרחיים לתפקוד של המערכת האקולוגית כמכלול. שינוי באחד ממרכיבי המערכת יגרום לשינויים גם בשאר המרכיבים וישפיע על כלל התהליכים שמתקיימים בה. לדוגמה, אבדן של מסתורי סלעים בקרקעית הנחל, שמשמשים אזורי הטלה לחלק מהמינים עלול להשפיע על כושר הרבייה וגודל אוכלוסיות מינים אלו.
צילום פנורמה של נוף כתמי
מבט לעבר נוף כתמי. מקור התמונה: Copyright Brian Robert Marshall and licensed for reuse under this Creative Commons Licence
 

מקורות ומידע נוסף

Martha J. Groom, Gary K. Meffe, C. Ronald Carroll (2006). Principles of Conservation Biology, Third Edition. Sinauer Associates 780 pp

מאגר הידע