על פי כל ארבעת התרחישים המוצגים בדו"ח הMA, בכל העולם, עד לשנת 2050, לא יושג ביטחון במזון (Food Security). למרות העלייה הצפויה בקצב ייצור המזון ובמגוון סוגי המזון המיוצרים בעולם, תופעות של תת תזונה בילדים יישארו נפוצות. 

כ-165 מיליון ילדים ברחבי העולם סובלים כיום מתת תזונה (מסומן בקו השחור). האיור מציג הערכות באשר למספר הצפוי של ילדים שעשויים לסבול מתת תזונה בעולם שנת 2050, יחסית למספר הילדים הסובלים מתת תזונה כיום. 
באיור ניתן לראות כי בשלושה מתוך ארבעת התרחישים צפויה ירידה של 10% עד 60% במספר הילדים שיסבלו מתת תזונה בעולם עד לשנת 2050. אולם בתרחיש "שליטה באמצעות כוח" צפויה עלייה של כ-10% במספר הילדים הסובלים מתת תזונה. עלייה זו נגרמת משילוב של גורמים הקשורים למערכות מזון, למשל השקעות מעטות בתשתיות ליצור מזון והתדרדרות בפוריות הקרקעות, ושל גורמים הקשורים לאספקה של מזון, כמו עוני ועלייה בצפיפות האוכלוסייה, מחסור במערכות להובלה ואספקה של מזון ומסחר לא הוגן במוצרי צריכה בסיסיים. 

שיעור תת-תזונה

מאגר הידע