הגידול שהיה באוכלוסייה האנושית העירונית במהלך המאה ה-20 היה חסר תקדים. תוך מאה שנים בלבד גדלה האוכלוסייה בערים פי 15. כיום, לקראת העשור השני של המאה ה-21, רוב האוכלוסייה במרבית המדינות המתפתחות והמפותחות חיה באזורים עירוניים. עיקר הגידול בערים בעתיד צפוי להיות במדינות המתפתחות. עם זאת, תמונת העתיד העירונית מורכבת ונדמה כי קצב צמיחת הערים, בייחוד זה של הערים הגדולות במיוחד, יואט. במדינות המפותחות הולכת ומתרחבת התופעה של בעלי מקצועות שאינם חקלאיים שמתגוררים באזורים הכפריים: אלו שנוסעים לעבודה במרכזים העירוניים, גמלאים שעברו לכפר ומתפרנסים "מרחוק" בסיוע טכנולוגיות תקשורת מתקדמות ועוד. לכן התחזית כיום היא שבמדינות שבהן הכלכלה צומחת ושהן בעלות תשתיות תחבורה ותקשורת מתפתחות, קצב גידול הערים יהיה איטי יחסית בהשוואה לעבר והגידול יתרכז פחות בערים הגדולות מאוד.

גרף אוכלוסיה עירונית: תמונת מצב ומגמות שינוי

מאגר הידע