המאביקים גם הם מסווגים כג'נרליסטים או כספציאליסטים, לפי הרגלי חיפוש המזון שלהם. רוב המאביקים הם ג'נרליסטים וניזונים מצוף או מאבקה ממגוון מקורות. רוב הדבורים הן ג'נרליסטיות, וכך גם רוב הזבובים, החיפושיות והפרפרים.
במשפחת הדבוריים והזבוביים אפשר למצוא גם מאביקים ספציאליסטים. זבובים מתמחים מותאמים בדרך כלל לשתיית צוף מפרחים מסוימים. בדרום אפריקה חי מין של זבוב (Moegistorhynchus longirostris) בעל חדק שאורכו פי שלושה מאורך הגוף – שיא עולם לאורך לשון של זבובהתאמה קיצונית זו מאפשרת לו לשתות מ- Lapeirousia anceps, צמח ממשפחת החבצלות בעל כותרת צינורית ארוכהלעומת זאת, דבורים מתמחות הינן בררניות בבחירת הפרחים שמהם הן אוספות אבקה, אך לא בבחירת הפרחים שבהם הן שותות צוף. דוגמא לכך הן דבורי הדלועים (Peponapis), שאוספות אבקה מפרחים ממשפחת הדלועים. דבורים בררניות אף יותר הן אלו שאוספות אבקה ממין בודד של צמח. באגן וירג'ין בדרום-מזרח מדינת יוטה חיה דבורת בפרג המוהבי (Perdita meconis) האוספת אבקה אך ורק ממין אחד של פרג (Arctomecon humilis).

ספציאליסטים או ג'נרליסטים, המאביקים הכרחיים לשרידות של יותר מ-70 אחוזים מ-250,000 מיני הצמחים בעלי הפרחים בכדור הארץ. זמינות של מאביקים חשובה בדיוק כמו לחות, אור שמש ופוריות האדמה להצלחת הרבייה של כמעט ממחצית מצמחי הפרחים בעולמנו.

חיפושיות מהסוג Eulasia נמשכות לפרחים בעלי תפרחת אדומה, אך כאשר מסתיימת פריחתם, הן מאביקות פרחים בצבעים אחרים . צילום: עוז ריטנר

חיפושיות מהסוג Eulasia נמשכות לפרחים בעלי תפרחת אדומה, אך כאשר מסתיימת פריחתם, הן מאביקות פרחים בצבעים אחרים . צילום: עוז ריטנר


מקורות ומידע נוסף

הדפים הבאים הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב. 

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה