המחסור במים לא יכה את כולם במידה שווה:
  • קצב הגידול המהיר ביותר במשיכת מים בעשורים הקרובים צפוי להיות באפריקה ובמדינות דרום אמריקה,פי 1.6-1.5 לעומת שיעור המשיכה בשנת 1995. קצב הגידול הנמוך ביותר צפוי להיות באירופה ובצפון אמריקה, פי 1.2.
  • מדינות אפריקה יהיו האזורים שבהם המחסור במים יהיה הגדול ביותר. ההערכה היא שעד לשנת 2025 יסבלו קרוב ל-230 מיליון אפריקאים ממחסור במים, ו-460 מיליון נוספים יחיו במדינות שבהן תהיה מצוקת מים.
  • הגידול באוכלוסייה והעלייה בצריכת המים במשך שני העשורים הבאים ידחקו גם את כל מדינות מערב אסיה למצב של מחסור במים.
  • 57% מהשאיבה ומההסטה של המים המתוקים בשנת 2000 וכ-70% מהצריכה שלהם היו באסיה, מכיוון שמרבית החקלאות באסיה מתבססת על השקיה בשל אקלים צחיח ביבשת. 
גרפים. ימין - צריכת מים בשנים 1900 - 2025. שמאל - שאיבה והסטת מים בשנים 1900 - 2025

מאגר הידע