הגרף מציג את העלייה בכמות התבואה המיוצרת לנפש באזורים שונים בעולם, בין השנים 1950–1996. המפה מציגה השוואה בין כמות התבואה לנפש בעולם לבין הנתונים מאירופה, מסין ומאפריקה. ניתן להבחין שאירופה היא גם יצרנית התבואה הגדולה בעולם וגם האזור שבו ניכרת העלייה הגדולה ביותר בייצור התבואה משנת 1950 ועד סוף המאה ה-20. 


מקורות ומידע נוסף

UNEP/GRID-Arendal, Evolution of the world grain production, comparison World, Europe, China, Africa, UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library

מאגר הידע