מספר בעלי החיים מלחכי העשב (מלבד כבשים) עלה במהלך 20 השנים האחרונות. מספר ראשי הבקר והבופלו עלה ב-6% ו-23%, בהתאמה, ומספר העזים עלה בשיעור של 45%.
 
העלייה במספר בעלי החיים מלחכי העשב היא בעלת השלכות משמעותיות, בשל ההשפעה שיש להם על הנוף, בייחוד על מישורי עשב. הטלפיים שלהם שוחקים את הקרקע, שוברים את קרום הקרקע העדין וחושפים את הקרקע לסחיפה מוגברת. מישורי עשב מדורדרים הופכים לאזורים של בתה, אשר אינם יכולים לקיים עוד בקר וכבשים, אבל אוכלוסיות של עזים ממשיכות לשגשג בהן. אוכלוסיית העזים אינה נפוצה באופן שווה בעולם: בשנת 2009 60% מהכבשים היו באסיה ו-34% באפריקה.
עדרים של בעלי חיים מלחכי עשב

מאגר הידע