פליטת כלל גזי החממה בישראל גדלה ב-23% בשנים 2007-1996. העלייה הגדולה ביותר נצפתה בפליטת פחמן דו-חמצני. בד בבד פחתה פליטת המתאן בזכות הקטנת הפליטות שמקורן בטיפול בפסולת מוצקה. במהלך שנים אלו הגבירה תעשיית האנרגיה את כלל הפליטות ב-49% ומגזר התחבורה הגביר את הפליטות ב-38%. ענפי התעשייה והחקלאות, לעומת זאת, הקטינו את פליטותיהם בשיעורים של 9% ו-82% בהתאמה. האמצעים שננקטו להפחתת הפליטות כוללים בין השאר שילוב גז טבעי בפעילות תחנות הכוח של ישראל, איסוף מתאן ממטמנות פסולת ומבוצות לטיהור שפכים ועידוד רפורמה במשק החלב שמטרתה הפחתת הזיהום מזבל פרות.

הידעת? בשנת 2007 נפלטו בישראל:

  • כ-65 מיליוני טונות של פחמן דו-חמצני (CO2) בתהליך שריפת דלקים לשם הפקת אנרגיה (בהשוואה ל-50 מיליון בשנת 1996). תחנות הכוח ובתי הזיקוק לנפט הם המקור הגדול ביותר לפליטה זו (65%) ואחריהן מגזר התחבורה (23%).
  • קרוב לשבעה מיליוני טונות (במונחי פחמן דו-חמצני) של מתאן (CH4). המקור הגדול ביותר לפליטת חומר זה הוא פירוק של פסולת מוצקה. מתאן נפלט גם משפכים ביתיים ותעשייתיים וכן נוצר בתהליכים הקשורים לגידול חיות משק – תסיסת מעיים וטיפול בזבל בעלי חיים.
  • קרוב לשלושה מיליוני טונות (במונחי פחמן דו-חמצני) של חנקן תת-חמצני (N2O). המקור הגדול ביותר לפליטת חומר זה היא החקלאות – פליטות מקרקעות חקלאיות, טיפול בזבל ומרעה.
 
בתי זיקוק לנפט. צילום: מגמה ירוקה

בתי זיקוק לנפט. צילום: מגמה ירוקה


מקורות ומידע נוסף

דו"ח מקינזי ושות' 2009. פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל. עקומת עלות הפחתת גזי חממה בישראל. המשרד להגנת הסביבה.

הדו"ח הלאומי השני של ישראל על שינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה, אוגוסט 2011

מאגר הידע