הרס ושינוי של בית גידול נחשב לגורם הראשון במעלה למשבר המגוון הביולוגי.
ב-150 השנים האחרונות, ובייחוד החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים, השתנו המערכות האקולוגיות בקצב מהיר יותר מכל הידוע בהיסטוריה האנושית. כמעט כל המערכות האקולוגיות – היבשתיות, הימיות והמימיות – שונו כתוצאה מהתקרבות האדם אל הטבע ומשימושים הולכים וגוברים שעושה האדם בשטחי המערכות האקולוגיות.
שינוי והרס של בתי הגידול פוגע במערכות האקולוגיות בכל רחבי העולם. כיום, נותרו מקומות מעטים על פני כדור הארץ שיד האדם טרם שינתה. לשינוי של בתי גידול יש השפעה ניכרת על בעלי החיים והצמחים ועל המגוון הביולוגי כולו.

השינויים הבולטים ביותר מעשה ידי אדם:

השפעה של שינוי השימוש בשטח על בעלי חיים וצמחים

ההשפעה של שינוי השימוש בשטח בדרום אפריקה על קבוצות טקסונומיות שונות של בעלי חיים וצמחים. מחקר על אחדות ממערכות האקולוגיות בדרום אפריקה מראה כי לשינוי בית הגידול יש השפעה על מגוון המינים של הקבוצות ה שונות. באופן כללי, ככל שהשטח טבעי יותר, מגוון המינים גדול יותר. 
ציר x מציג את עוצמת ניצול הקרקע, ציר y מציג את אחוז האוכלוסייה הנותרת בעוצמות ניצול קרקע שונות (ביחס לתקופה הפרה-קולוניאלית, לפני 300 שנים
).


מאגר הידע