רמות הפיתוח משתפרות בעולם כולו, אך יש הבדלים גדולים בין אזורים.

מדד הפיתוח האנושי(HDI, Human Development Index) משמש כמדד ייחוס לפיתוח חברתי וכלכלי, והוא מבוסס על שלושה ממדים: "חיים ארוכים ובריאים" (תוחלת חיים), "גישה לידע" (רישום לבתי ספר) ו"סטנדרט החיים" (הכנסה לאומית גולמית).
במהלך 20 השנים האחרונות עלה מדד הפיתוח הכלל-עולמי ב-2.5% בשנה, מ-0.52 בשנת 1990 ל-6.2 בשנת 2010 (עלייה של 19%). עלייה זו מעידה על שיפור משמעותי בהיבטים רבים של הפיתוח.

למרות ההתקדמות, ניכרים הבדלים בין אזורים, ואפריקה למשל מפגרת מאחור.
כיום מרבית האנשים בריאים יותר, חיים יותר, בעלי השכלה טובה יותר ובעלי גישה למוצרים ולשירותים. אפילו במדינות הניצבות בפני תנאי כלכלה שונים, רמת ההשכלה והבריאות השתפרו באופן משמעותי. 

מדד הפיתוח האנושי

מאגר הידע