"וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת בְּנֵי-נחַ, שֵׁם חָם וָיָפֶת; וַיִּוָּלְדוּ לָהֶם בָּנִים, אַחַר הַמַּבּוּל" (בראשית י, א) 

אוכלוסיית כדור הארץ מונה יותר מ-6.5 מיליארד איש והיא גדלה בשיעור ממוצע של 76 מיליון נפש מדי שנה, כלומר 203,000 אנשים מדי יום. אף על פי שמאז 1970 הואט קצב הגידול וירד משיעור של 2% בשנה לכ-1.5%, ההשפעה של גידול האוכלוסייה כיום גדולה לאין ערוך מהשפעתה בעבר: בשנת 1970 מנתה אוכלוסיית העולם 3.7 מיליארד איש, ולכן הגידול השנתי נטו באוכלוסייה היה נמוך יותר מאשר כיום. הגידול השנתי היום הוא הגדול בכל הזמנים עד לשנות ה-80 של המאה ה-20. אם קצב הגידול לא יואט, תוכפל אוכלוסיית העולם עד לשנת 2040. סביר להניח כי תהיה לכך השפעה מרחיקת לכת על כדור הארץ ועל קיומנו, מכיוון שהגידול באוכלוסיית העולם משפיע גם על מצבן של המערכות האקולוגיות ברחבי העולם.

הגידול באוכלוסייה האנושית
מאז שנת 1992 גדלה האוכלוסייה האנושית בשיעור ממוצע של 1.3% בשנה. סך הכול גדלה האוכלוסייה בשנים אלו ב-26%, מ-5.5 מיליארד ל-7 מיליארד איש. גודל האוכלוסייה ושיעור השינוי בגודל האוכלוסייה אינם זהים באזורים שונים. לדוגמה, כ-60% מהאוכלוסייה העולמית חיה באסיה, 15% באפריקה ו-15% נוספים בצפון אמריקה ואירופה יחדיו. שיעור הגידול הכללי גבוה יותר במערב אסיה (67% מאז 1992) ובאפריקה (53%), ואילו באירופה שיעור הגידול נמוך יחסית (4%).
סך הכל אוכלוסייה

מאגר הידע