במושג "רווחת האדם" נכללים ארבעה מרכיבים הקשורים זה בזה:
  • רווחה חומרית
  • בריאות
  • ביטחון
  • קשרים קהילתיים


כל אחד מבין ארבעת התרחישים של ה-MA מניב "חבילה" אחרת של רווח ומחיר הנוגעים לרווחת האדם באזורים שונים בעולם. האיור מציג שקלול של מספר המרכיבים של רווחה אנושית הצפויים להשתפר פחות המרכיבים הצפויים להתדרדר בין השנים 2000 ל-2050, על-פי כל אחד מהתרחישים המתוארים בדו"ח ה-MA. השקלול עבור מדינות מתפתחות מסומן בירוק, והשקלול עבור מדינות מתועשות מסומן באדום. 

השינוי במרכיבים שונים של רווחת האדם

כפי שניתן לראות באיור, בשלושה מבין ארבעת התרחישים צפויה עלייה ברווחת האדם בעולם, הן במדינות המתועשות והן במדינות המתפתחות. 
כך למשל: גישות המתמקדות בשיפור תנאי החיים של אוכלוסיות עניות על ידי גלובליזציה – צמצום מחסומי סחר ושחרור הזרימה הבין-לאומית של מוצרים, שירותים והון, צפויות להוביל לשיפור הניכר ביותר בבריאות ובאיכות החיים של אוכלוסיות מעוטות נכסים. עם זאת, רמת הפגיעות האנושית "להפתעות אקולוגיות" ולאסונות סביבתיים עשויה להיות גבוהה בתרחישים כאלה. 
גישות המאופיינות בשיתוף פעולה בין-לאומי ופיתוח טכנולוגי צפויות לשפר את רווחת האדם מבחינת בריאות וביטחון, אולם שימוש בסוגי טכנולוגיה זהים במקומות שונים בעולם עלול להוביל לאובדן של תרבויות מקומיות ושל ידע מקומי. 
גישות המסתמכות על משאבים וידע מקומיים ומבוססות על למידה מתוך ניסיון עשויות להוביל לשיפור הרב ביותר בקשרים החברתיים. 
לעומת זאת, בתרחיש "סדר מתוך שליטה באמצעות כוח", המתאפיין בעולם מבוזר ובמדיניות תגובתית לבעיות סביבתיות, צפויה ירידה דרמטית ברווחת האדם בכל העולם. על פי התרחיש הזה, עלייה בפערים בבריאות הציבור ובתנאים חברתיים בין המדינות העשירות ("הצפוניות") לבין המדינות העניות ("הדרומיות") עשויה להוביל להצטמצמות בקשרי המסחר והמדע בין מדינות מתפתחות למדינות מתועשות. בתרחיש כזה, בריאות האדם במדינות מתפתחות עלולה להתדרדר, ואוכלוסיות רבות ייכנסו לסחרור שלילי של עוני, רעב ומחלות. עלייה בצפיפות האוכלוסייה עשויה להוביל להגברת הלחץ המופעל על המערכות האקולוגיות הטבעיות ולהתדרדרות בשירותי המערכות האקולוגיות. תושבי המדינות העשירות יצליחו לרוב להשיג את מרבית הצרכים החומריים שלהם, אולם החיים במדינות מתועשות יאופיינו במתח ובחוסר בטחון אישי. לכן תהיה עליה בבעיות בריאותיות הקשורות במתח נפשי, כמו חרדה, דיכאון, השמנת יתר וסוכרת, גם בקרב האוכלוסיות העמידות יותר.

מאגר הידע