תוצאות ניטור ארוך טווח אחר אוכלוסיות ציפורים באנגליה מעידות על הצטמצמות מהירה ומדאיגה באוכלוסיות של ציפורי חוות. 
נתונים מצטברים על מצבם של מיני ציפורים בנופים כפריים באנגליה, מורים כי 116 מינים של מיני ציפורים החיים סביב חוות חקלאיות, שהם כחמישית ממיני הציפורים באירופה, הם מינים שיש עתה דאגה לגבי שמירתם העתידית בטבע. סקרים הנערכים בבריטניה על ידי ה-(British Trust for Ornithology (BTO מראים כי במהלך 25 השנים האחרונות נעלמו מהנוף הכפרי באנגליה כעשרה מליון פרטים השייכים לעשרה מינים של ציפורים החיות ומקננות בחוות חקלאיות. קצב כל כך גבוה של הצטמצמות של אוכלוסיות ציפורים הוא נדיר מאוד בטבע, ותועד עד כה רק במינים אנדמיים לאיים שנחשפו לפלישה של טורפים לא מקומיים. 
התאמה חזקה בין תהליכי הגברה של הפעילות החקלאית באירופה לבין הצטמצמות חברת מיני ציפורי החוות מצביעה על כך שיתכן ששינויים בחקלאות אחראים למצב הציפורים. כדי להסביר את הקשר בין הגידול בחקלאות באירופה לבין הצטמצמות אוכלוסיות מינים של ציפורים האופייניות לאזורים כפריים, הוצעו מנגנונים אחדים, ביניהם: התדלדלות של מקורות מזון כמו זרעים ופרוקי רגליים, היעלמות של בתי גידול המתאימים לקינון ורבייה ותמותה ישירה מפעולות חקלאיות בחוות. 

המיןשינוי בגודל האוכלוסייה (%)
דרור הרים-83
חוגלה אפורה-74
תור מצוי-65
גבתון עפרוני-61
זרעית השדה-60
תפוחית מצויה-41
זרזיר מצוי-40
סבכי קוצים-38
קיווית מצוייצת-38
גבתון צהוב-26
חוחית59+
יונת עצים162+

מקורות ומידע נוסף

 Krebs, J.R., Wilson, J.D., Bradbury R.B., and Siriwardena, G.M., 1999. The second silent spring? Nature 400: 611-612.

Donald, P.F., Pisano, G., Rayment, M.D., and Pain, D.J., 2002. The common agricultural policy, EU enlargement and the conservation of Europe’s farmland birds (Review paper). Agriculture, ecosystems and Environment, 89: 167-182.

האגודה הבריטית לצפרות - British Trust for Ornithology

מאגר הידע