למגוון הגנטי חשיבות עצומה מבחינה אבולוציונית. מכיון שאין שני פרטים זהים בתכונותיהם, גם מידת ההתאמה שלהם לתנאי הסביבה ויכולת ההסתגלות שלהם לשינויים בתנאי הסביבה הן שונות. כלומר במצב של שינויים סביבתיים קיים סיכוי גדול יותר שיהיו פרטים עמידים לשינויים בתנאי הסביבה ככל שהמגוון הגנטי יהיה עשיר יותר. לדוגמה, אם המגוון הגנטי של האוכלוסייה מצומצם ולאף אחד מהפרטים אין עמידות למחלה מסוימת, אוכלוסיה זו עלולה להיכחד כתוצאה מהמחלה. לעומת זאת, אם השונות הגנטית של האוכלוסייה כוללת גם פרטים בעלי עמידות למחלה, התפרצות המחלה אינה מביאה כליה על האוכלוסייה והפרטים העמידים שורדים. לכן ככלל, מגוון גנטי עשיר בקרב אוכלוסיות מאפשר התמודדות טובה יותר עם תנאי סביבה משתנים לעומת מגוון גנטי נמוך.

מגוון גנטי עשיר, או למעשה ריבוי של תכונות של המינים חשוב מאוד גם בחקלאות וברפואה: מגוון של תכונות מאפשר לנו לשפר את גידולי החקלאות ולמצוא צמחים בעלי תכונות רצויות לתנאים שונים. לדוגמה, קיימים כיום עשרות אלפי זנים של אורז, וכל אחד מהם מתאים לתנאים אחרים. התאמת הזנים השונים לתנאי הגידול והממשק החקלאי מאפשרת להגדיל באופן ניכר את היבולים. בנוסף לכך, קיום זנים רבים של גידול מסוים מגדיל את הסיכויים שגם במקרה של התפרצות מחלה או מזיק ימצאו זנים עמידים.

המגוון הגנטי הוא גם מאגר החומרים הגדול ביותר שקיים כיום. מאגר זה נסרק כיום במטרה למצוא חומרי טבע מועילים לתעשיות התרופות, הקוסמטיקה, המזון ותעשיות שונות נוספות.

החל משנות ה-60 של המאה ה-20 החל תהליך של גידול אחיד בחקלאות וירידה במגוון הגנטי של גידולי החקלאות. לצמצום המגוון הגנטי הייתה לא פעם השפעה הרת גורל על הגידולים החקלאיים. בשנת 1970, למשל, איבדה ארצות הברית 15% מיבול התירס שלה, בעלות של כ-1 מיליארד דולר, לאחר שפטרייה התפשטה באופן מהיר ביבולי התירס. ההתפשטות המהירה של הפטרייה התאפשרה הודות לעובדה שכל הפרטים היו זהים מבחינה גנטית, ולא נמצא בהם ולו פרט אחד שהיה בעל עמידות כנגד הפטרייה. רק החדרה של זנים חדשים של תירס הפסיקה את התפשטות הפטרייה.

זני אורז. מקור התמונה:International Rice research Institute
זני אורז. מקור התמונה:International Rice research Institute

תהליך ביות החיטה נמשך אלפי שנים: הוא החל בגידול של חיטת בר תוך ברירה של מגוון תכונות רצויות ונמשך בהתפתחות זנים של חיטה מבויתת ושיפורם עד לקבלת זני התרבות המוכרים לנו כיום. תהליך הביות נמשך למעשה כל הזמן, וגם כיום משתמשים בשיטות מודרניות להמשך שיפור החיטה לצורכי האדם.

בעלי חיים, צמחים, פטריות וחיידקים מהווים כר לפורה למגוון גדול של חומרי טבע. חלק מהחומרים האלה הם חומרים שהיצורים מייצרים לצורכיהם וחלקם תוצרי לוואי. החומרים הנוצרים הם תוצאה של מיליוני שנות אבולוציה והתאמה לסביבה, ואנו, בני האדם, למדנו כבר משחר האנושות להשתמש בהם לצרכינו. 

מאגר הידע