בישראל מוכרים כ-2,400 מינים של צמחים מקומיים ועוד לפחות כמספר הזה של צמחי תרבות שונים. חלקם של מיני התרבות הפך ברבות הימים למינים פולשים ואפשר לפגוש אותם בסביבה הטבעית. יש שלל מינים שנקראים צמחי מעזבות או צמחים רודרליים שמלווים את האדם ונמצאים סביב מגורי אדם, חקלאות או כבישים.מינים אחרים נמצאים גם בבתי גידול טבעיים שונים ברחבי הארץ. 
יש לציין כי דעות החוקרים באשר למידת פולשנותם של הצמחים השונים שנויות במחלוקת. יש המתייחסים לצמח מסוים כאל פולש, ואילו אחרים רואים בו צמח גר בלבד שאינו עונה על ההגדרה של מין פולש. 

מחקר שנערך על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור והוגש למכון ירושלים לחקר ישראל- המרכז למדיניות סביבתית ולאגף שטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה היה על מיני צמחים פולשים בשטחים מוגנים ופתוחים באזור המרכז: המלצות למדיניות. מטרת המחקר היתה סקירת הצמחים הפולשניים המצויים בשטחים פתוחים ומוגנים באזור המרכז, הגדרת רמת פלישתם והצעת סדר עדיפויות לטיפול בהם.
 
סקירת מיני הצמחים הפולשים בישראל 
(זו אינה רשימה מלאה של המינים הפולשים המוכרים)
נר הלילה החופי. צילום: ד"ר יובל ספיר

נר הלילה החופי. צילום: ד"ר יובל ספיר

שיטה כחלחלה (מכחילה). צילום: נילי אנגליסטר
בישראל עשרות מינים של שיחים ועצים גרים, אשר חלקם הפכו ברבות הימים לפולשים. נסיבות הגעתם של צמחים אלו מגוונות – חלקם הובאו לצורכי נוי, חלקם הובאו כדי לסייע בייצוב חולות ואחרים הגיעו אלינו בשוגג. 
יש לציין כי דעות החוקרים חלוקות באשר למידת פולשנותם של חלק מן הצמחים ובאשר לשאלה האם הם עונים להגדרה של מין פולש או שהם גרים בלבד שטרם הפכו לפולשים. 
טיונית החולות. צילום: homeredwardprice
רבים מן העשבים הפולשים בישראל מוגדרים כעשבים רעים וחלקם רעילים מאוד לאדם. לרוב גדלים הצמחים העשבוניים בבתי גידול מופרעים, אך יש מהם שחדרו גם לשמורות טבע. 
יש לציין כי דעות החוקרים חלוקות באשר למידת פולשנותם של חלק מן הצמחים וכן אם הם עונים להגדרה של מין פולש או שהם גרים בלבד שטרם הפכו לפולשים. 

רשימה חלקית של עשבים פולשים בישראל
 
חלבלוב פושט

מאגר הידע