במשך מאות בשנים מינים זרים, כולל צמחים, יונקים, חרקים ומאביקים, הגיעו בכוונה או שלא בכוונה לסביבות חדשות. בחלק מן המקרים ההשפעות הן מועילות או לא מזיקות, אך מינים זרים יכולים להשפיע גם באופן שלילי על סביבתם האקולוגית החדשה. הדוגמה הטובה ביותר של מאביק זר היא דבורת הדבש האירופאית, אשר יובאה כמעט לכל מקום בעולם. למרות התועלת המתועדת היטב לחקלאות המסחרית, ישנה עדות כי דבורת הדבש הפריעה למערכות האבקה טבעיות. דבורי דבש מתחרות עם מאביקי בר על מזון, וכך מורידות את השפע של מאביקי הבר. מיני בר, שלרוב התפתחו יחד עם מיני הצמחים, הם במקרים רבים מאביקים יעילים יותר לגידולים חקלאיים ולפרחי בר מקומיים מאשר דבורת הדבש. מאביקים זרים יכולים גם להפריע לרבייה של מיני צמחי בר ולסייע בהפצה של צמחים פולשים. לדוגמה, צרעת הפיקוס הגיעה לקליפורניה בתחילת המאה ה-20. פלישה זו גרמה לכמה מיני פיקוסים זרים לייצר פירות ולהתפשט כמזיק בכל האזור.
 
ההאבקה מופרעת גם על ידי מיני חרקים ויונקים זרים אחרים. דבורים ועשים אנדמיים בהוואי וכן גם מין צמח אנדמי ממשפחת המורכבים (Argyroxiphium sandwicense), מצויים בסכנת הכחדה בגלל פלישה של נמלה מארגנטינה. התפשטות חזירי בר ברחבי האיים הביאה להרס בתי גידול של מיני פרחים נדירים והמאביקים שלהם, בין היתר גם של ציפורים אנדמיות.
פתוגנים וטפילים זרים בצפון אמריקה גורמים לירידה משמעותית הן באוכלוסיות דבורים מסחריות והן באוכלוסיות של דבורי בר. כוורות דבורי דבש, מסחריות או כאלו שהתפשטו אל הבר, נהרסות על ידי אקרית הוורואה (Varroa destructor), שהיא טפיל חיצוני שפלש ליבשת. באופן דומה, מחולל המחלות החד-תאי Nosema bombiגרם לבעיות רבות בכוורות מסחריות של דבורת הבומבוס Bombus occidentalis, וככל הנראה הביא לירידה רחבת-היקף של B. occidentalis המקומית ברחבי החוף המערבי וגם לירידה באוכלוסיות של מיני בומבוס אחרים מתת הסוג Bombus,במיוחד במין המזרחי B. affinis.
הצמח האנדמי Argyroxiphium sandwicense מהוואי. מקור: BioLib.cz, Forest & Kim Starr

הצמח האנדמי Argyroxiphium sandwicense מהוואי. מקור:  BioLib.cz, Forest & Kim Starr


מקורות ומידע נוסף

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה