מינים פולשים עלולים לשנות לחלוטין את המערכת האקולוגית הטבעית שאליה הם פלשו, ובכך להשפיע על המינים המקומיים ועל יציבות המערכת כולה.
כיצד משפיעים המינים הפולשים על המערכת האקולוגית?
  • הכחדה של מינים או צמצום אוכלוסיות מקומיות על ידי טריפה. בעולם ידועים מקרים רבים של מינים פולשים שדחקו מינים מקומיים על ידי טריפה. לדוגמה, חתולי בית שהובאו לאיים שבהם לא היו קודם טורפים, הביאו להכחדת יונקים קטנים ועופות מקנני קרקע. בישראל הגמבוזיה הובאה לצורך מלחמה ביתושים, אך מלבד יתושים היא טורפת גם חסרי חוליות במים ודגים שונים, בעיקר את דג הנאווית (Aphanius mento).
  • תחרות עם מינים מקומיים על משאבים, כגון מזון, שטח מחייה, מים, אור וחמצן. לתחרות על המשאבים יכולות להיות כמה השלכות: לעתים מינים פולשים משחרים למזון ביעילות רבה יותר מאשר מינים מקומיים, וכתוצאה מכך הם עלולים לדחוק את המינים המקומיים מתחום המחייה המשותף. בישראל נבחנת האפשרות שהמיינה המצויה (Acridotheres tristis) מתחרה עם ציפורים מקומיות על מקומות קינון ודוחקת את רגליהן .
  • הכחדה של מינים מקומיים כתוצאה מהכלאה איתם. חלק מהמינים הפולשים קרובים גנטית למינים המקומיים, ולכן יכולים להתרבות עימם. הכלאה בין מין שהוא מהגר לבין מין מקומי יוצרת מין חדש וגורמת להיעלמותו של המין המקומי. לדוגמה, הברווז צחראש לבן (Oxyura leucocephala) הוא חורף נדיר בישראל והוא בסכנת הכחדה עולמית. אחת הסיבות לכך היא העובדה שבספרד הוא מתרבה עם מין של צחראש אמריקני, צחראש אדמוני (Oxyura jamaicanensis), שברח מגידול בשבי באירופה.
  • שינוי הרכב החברה האקולוגית. לדוגמה, השיטה המכחילה (Acacia saligna) מתפשטת באזורים נרחבים בארץ. התפשטות השיטה המכחילה משנה לא רק את נוף הצומח של הארץ, אלא כנראה משנה גם את הרכב האוכלוסיות של בעלי חיים.

מיינה מצויה. צילום: לירון גורן

מיינה מצויה. צילום: לירון גורן

  • שינוי של תפקודי המערכת האקולוגית. לדוגמה, כאשר מינים של צמחים פולשים מסוגלים לקבע חנקן ביעילות גבוהה יותר מזו של המינים המקומיים ולהגדיל את ההיצע של החנקן בקרקע. במקרה שכזה מינים מקומיים המותאמים למחיה על קרקע ענייה בחנקן עלולים להידחק.
  • הפצה של טפילים, מזיקים ומחלות. אורגניזמים המגיעים לבית גידול חדש אינם מגיעים לבדם. כמעט כל בעל חיים או צמח נושא איתו טפיל, אשר יכול לעבור גם למינים המקומיים. כך המינים הפולשים חושפים את המינים המקומיים למחלות, למזיקים ולטפילים חדשים. במקרים רבים, בעלי החיים המקומיים אינם מותאמים להתמודדות עם המחלות והטפילים החדשים.

מאגר הידע