מינים רבים מועברים כל העת ממקום למקום, אך רק מעטים מאוד מביניהם הופכים בסופו של דבר למינים פולשים. בדרך להתבססות כפולשים המינים המהגרים צריכים להתגבר על מכשלות רבות:
 
  1. הגעה- הישרדות במעבר למקום החדש.
  2. התבססות- מציאת תנאים סביבתיים שיאפשרו את קיומו ורבייתו.
  3. התפשטות- הרחבת התפוצה, לרוב תוך כדי תחרות עם מינים מקומיים.
 
רק לאחר שצלח את כל השלבים הללו, יכול המין להיחשב כמין פולש באזור כלשהו. כמובן שיש גם גורמים המסייעים למינים פולשים להתרבות ולהתפשט, לדוגמה היעדר אויבים טבעיים כמו טורפים, טפילים או מינים מתחרים אחרים בבית הגידול החדש, שהיו יכולים להגביל את גודל האוכלוסייה של המין המהגר או את התפשטותו. 

לעתים לוקח זמן, שנים ועשרות שנים, מהרגע שמין מגיע לאזור תפוצה חדש ועד שהוא הופך להיות פולש. יכולות להיות כמה סיבות לזמן ההשהיה: גודל אוכלוסיה ראשוני קטן, קצב גידול ראשוני קטן או קיום של גורם מגביל להתרבות. לאחר זמן ההשהיה, שיכול להימשך גם עשרות שנים, חל פתאום גידול באוכלוסיית המין המהגר. גורמים אחדים יכולים להביא לכך, כמו למשל שינוי גנטי, שינוי בכושר הרבייה של המין הפולש, שינוי בתנאים הסביבתיים, הגעה של מין פולש חדש שפועל עם מינים אחרים במשותף ויוצר אפקט של הגברה, סילוק של מתחרה או של טורף מקומי ועוד.
 
זמן ההשהיה וההתפרצות הפתאומית פוגמים ביכולת החיזוי והטיפול שלנו בבעיות ומחדדים את הצורך באימוץ כללים מחמירים וקפדניים התואמים את עיקרון הזהירות המקדימה. 

בספרות המדעית שעוסקת במינים פולשים מוכר "כלל העשר", שעל פיו מכל עשרה מינים שהאדם מייבא למקום חדש מין אחד נראה בטבע, כלומר היגר; אחד מכל עשרה מאלו שהיגרו התבסס; אחד מכל עשרה מאלו שהתבססו נהיה מזיק. למעשה, כלל העשר מתאר בצורה הנכונה את הסיכוי הנמוך של מין להפוך לפולש. עם זאת, כלל זה הוא פשטני למדי ומידת היכולת להכליל אותו על אזורים שונים או על קבוצות אורגניזמים שונות מועטה. ידועים מקרים רבים שבהם אחוז המינים שהתבססו והפכו למינים פולשים גבוה מהמשוער על פי כלל העשר. למשל, אחוז המינים שהיגרו מים סוף לים התיכון הוא גבוה, וההערכה היא שכ-40%-70% מהמינים שהגיעו מים סוף לים התיכון התבססו בו והפכו למינים פולשים. 

גרזינון הכוכים (Pempheris vanicolensis)  צילום: בלה גליל
גרזינון הכוכים (Pempheris vanicolensis)  
צילום: בלה גליל

גרזינון הכוכים הוא אחד מתוך 60 דגים ומתוך כ-300 מינים של צמחים ובעלי חיים שפלשו מים סוף לים-התיכון דרך תעלת סואץ. הוא הופיע לראשונה בחופי ישראל בסוף שנות ה-70 וכיום הוא דג נפוץ באזורים הסלעיים.

מאגר הידע