מינים פולשים הם מינים שמהגרים לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם ומשפיעים לרעה על בית הגידול. לא כל המינים מצליחים בבית הגידול החדש, אך אלו שמצליחים מתחילים להתבסס במקום החדש ולהרחיב את תפוצתם. תהליך ההתבססות והרחבת התפוצה גורם לרוב לשינויים במערכת האקולוגית ולפגיעה במינים המקומיים. 
חשוב לדעת, לא כל מין שמגיע לבית גידול חדש הוא מין פולש. מינים פולשים הם רק המינים אשר בתהליך ההגעה לבית הגידול החדש וההתבססות בו פוגעים במערכת האקולוגית ובמינים המקומיים. 
מעבר של מינים ממקום למקום והתבססות בבתי גידול חדשים הם תהליכים טבעיים בעלי תפקיד מפתח באבולוציה. עם זאת, הקצב והמידה של מעברים שנגרמים על ידי האדם, בשילוב עם יכולת האדם לסלק מחסומים טבעיים, הביאו ליצירת גל הגירה של מינים שאין לו תקדים. גל הגירה זה גורם לנזק רב למינים, למערכות אקולוגיות ולתהליכים טבעיים ופוגע גם בכלכלה ובבריאות האדם. 

השפעות המינים הפולשים

  • הכחדה או צמצום אוכלוסיות של מינים מקומיים כתוצאה מטריפה או מיצירת בני כלאיים.
  • תחרות עם מינים מקומיים על משאבים כמו מזון, שטח מחייה, מים, אור וחמצן.
  • שינוי הרכב החברה האקולוגית.
  • נזקים לחקלאות.
  • הפצה של טפילים ומחלות.