בישראל עשרות מינים של שיחים ועצים גרים, אשר חלקם הפכו ברבות הימים לפולשים. נסיבות הגעתם של צמחים אלו מגוונות – חלקם הובאו לצורכי נוי, חלקם הובאו כדי לסייע בייצוב חולות ואחרים הגיעו אלינו בשוגג. 
יש לציין כי דעות החוקרים חלוקות באשר למידת פולשנותם של חלק מן הצמחים ובאשר לשאלה האם הם עונים להגדרה של מין פולש או שהם גרים בלבד שטרם הפכו לפולשים. 
 
רשימה חלקית של שיחים ועצים פולשים בישראל
 
אזדרכת מצויה
 
 שם מדעי: Melia azedarach 
משפחה: אזדרכתיים 
תפוצה מקורית: דרום-מערב אסיה 
תפוצה בארץ: ים-תיכונית 
הובאה לארץ: אמצע המאה ה-16
צילום: ארז מזה
 
האזדרכת המצויה הובאה עוד במאה ה-16 למטרות של גינון וניטעה כעץ נוי גם במאה ה-20. זרעיה של האזדרכת המצויה מופצים על ידי עטלפי פירות, המאיצים במידה ניכרת את התפשטותו של העץ. ידועה כמין פולש במדינות רבות בארצות הברית, במרכז אמריקה ובאירופה. 
מידע נוסף על אזדרכת מצויה באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
שיטה כחלחלה (מכחילה)
 
שם מדעי: Acacia saligna 
משפחה: שיטיים 
תפוצה מקורית: דרום מערב אוסטרליה 
תפוצה בארץ: רחבה, באזור הים-תיכוני 
הובאה לארץ: שנות ה-20 של המאה ה-20
צילום: נילי אנגליסטר
 
 
השיטה הכחלחלה הוכנסה לישראל בשנות ה-20 של המאה העשרים כדי לסייע בייצוב של חולות ולשמש כעץ ייעור. השיטה מתפשטת בעיקר במקומות מופרעים כגון צידי דרכים, שטחים שנשרפו, מקומות שבהם הייתה כריית חולות או חולות מיוצבים. לשיטה התאמה לנביטה לאחר שרפות, ולכן מתרבה באזורים שסבלו משרפות חוזרות, וכך מחליפה מיני צמחים מקומיים. כיום השיטה הכחלחלה היא מין פולש בעל השפעה מרחיקת לכת על הסביבה. היא נפוצה לא רק בצדי דרכים, אלא גם בשמורות טבע. השיטה ידועה כמין פולש במדינות רבות נוספות. 
מידע נוסף על השיטה הכחלחלה  באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים

 
 
מכנף נאה

שם מדעי: Tipuana tipu 
משפחה: פרפרניים 
תפוצה מקורית: בוליביה וארגנטינה 
תפוצה בארץ: גדול נחלים 
הובא לארץ: לא ידוע. כנראה באמצע המאה ה-20
 
 
 
מכנף נאה הוא עץ בעל גידול מהיר. מקור הפלישה הוא גינון עירוני. הזרעים נובטים בקלות. ידוע כמין פולש במזרח אוסטרליה ובדרום אפריקה.
 
קיקיון מצוי

שם מדעי: Ricinus communis 
משפחה: חלבלוביים 
תפוצה מקורית: הודו 
תפוצה בארץ: כל הארץ 
הובא לארץ: אמצע המאה ה-19
 
הקיקיון הוא שיח מהיר צמיחה, שגובהו מגיע עד כחמישה מטרים. הקיקיון הובא לישראל כנראה באמצע המאה ה-19, וכפי הנראה שימש הצמח בחקלאות המסורתית. עדויות ראשונות על תפוצתו של הקיקיון בארץ הן מסוף המאה ה-19, כאשר טריסטרם איתר את הצמח בסביבות ים המלח. צמח הקיקיון רעיל וגדל בקרקעות מופרעות בצידי דרכים, באשפתות ובשדות בור וכן בגדות נחלים. נמצא גם בשמורות טבע. ידוע כמין פולש במדינות רבות. 
מידע נוסף על קיקיון מצוי באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
אַיְלנתה בלוטית

שם מדעי: Ailanthus altissima 
משפחה: סימרוביים 
תפוצה מקורית: דרום סין 
תפוצה בארץ: ים-תיכונית 
הובאה לארץ: שנות ה-20 של המאה ה-20
צילום: אורי פרגמן-ספיר 
באדיבות: 
הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
עץ שהובא לארץ לצורכי גינון וייעור. זרעי האילנתה נובטים בקלות, והעץ מתפשט בכל מקום שאליו הם מגיעים, בעיקר במעזבות. הוא גדל במהירות ומתחדש בנקל לאחר כריתה. עץ זה מסוגל להתפשט גם תוך צמיחה מניצנים אדוונטיביים (ניצנים הנוצרים שלא במקומם הטבעי) הנמצאים על השורש. עץ האילנתה הפף למטרד בישראל, בעיקר באזורים עירוניים. האילנתה גדלה בקרקעות מופרעות בצידי דרכים חדשות, בשטחי בור עירוניים ובמעזבות. העץ גדל רק בבתי גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם. לעתים קרובות נובט בסדקים של מדרכות ובין אבנים בחומות וגדרות, שולח מערכת יעילה של שורשים לתוך הקיר או מתחת לאספלט הדרך או המדרכה ועשוי לגרום לנזקים ניכרים. האילנתה יוצרת חומר רעיל המצטבר בקרקע ומונע מצמחים אחרים לנבוט. כמו כן, היא גורמת אלרגיות באדם. ידוע כמין פולש בארצות הברית, באוסטרליה ובצרפת. 
מידע נוסף על אילנתה בלוטית באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
פלפלון רך

שם מדעי:Schinus molle 
משפחה: אלתיים 
תפוצה מקורית: פרו 
תפוצה בארץ: ים-תיכונית 
הובא לארץ: שנות ה-20 של המאה ה-20 
 
 
 
הפלפלון גדל רק בבתי גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם. עץ הוא פליט תרבות, שגדל על קרקעות מופרעות לצידי דרכים. בעבר שימש לגינון, אך כיום ממעטים בנטיעתו. ידוע כמין פולש במדינות במרכז אמריקה ובצפון אמריקה. 
מידע נוסף על פלפון רך באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
איקליפטוס המקור

שם מדעי: Eucalyptus camaldulensis 
משפחה: הדסיים 
תפוצה מקורית: אוסטרליה 
תפוצה בארץ: חולות וגדות נחלים בחבל הים-תיכוני 
הובא לארץ: סוף המאה ה-19
 
איקליפטוס המקור הובא לארץ כעץ נוי, כחומר גלם לתעשיית העץ ולייבוש ביצות. כיום הוא נפוץ בעיקר בבתי גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם, אך גם בבתי גידול טבעיים. איקליפטוס המקור מתרבה בקלות מזרעים וצומח מהר. העץ מתפתח בקרקעות שונות, ויכול לגדול גם בקרקעות דלות. העץ עמיד לחום וליובש, לקור ובמידה מסוימת לכפור. מתחדש מהר ובצימוח מוגבר לאחר פגיעה, כריתה ושרפה. ידוע כמין פולש גם בדרום-אפריקה ובארצות הברית. 
מידע נוסף על איקליפטוס המקור באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 

לנטנה ססגונית

שם מדעי:Lantana camara 
משפחה: ורבניים 
תפוצה מקורית: מרכז ודרום אמריקה הטרופית 
תפוצה בארץ: חבל הים-תיכוני והחבל המדברי 
הובא לארץ: לפני אמצע המאה ה-20
צילום: ערן לוין

שיח הלנטנה הובא לארץ לצורכי נוי וגינון והתפשט כפליט תרבות. אחת ההשפעות המרכזיות של השיח היא שהוא מכסה בצפיפות את השטח שבו הוא מתפתח, ולכן מצמצם במידה ניכרת את מספר מיני הצומח המקומי. 
מופיעה ברשימת ה-100 
מידע נוסף על לנטנה ססגונית באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
טבק השיח

שם מדעי: Nicotiana glauca 
משפחה: סולניים 
תפוצה מקורית: בוליביה וארגנטינה 
תפוצה בארץ: כל הארץ 
הובא לארץ: סוף המאה ה-19
צילום:  אורי פרגמן-ספיר 
באדיבות: 
הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
שיח גבוה בעל גזעים מעוצים וזקופים. עדויות ראשונות לתפוצתו של טבק השיח בישראל הן מסוף המאה ה-19 ליד יפו. טבק השיח הובא כנראה לצרכים של חקלאות. הוא גדל רק בבתי גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם: בקרקע מופרעת בשטחים עירוניים וכפריים, בצידי דרכים, בערוצי נחלים בעלי תשתית חלוקים ובתעלות ביוב. זרעי טבק השיח נפוצים ליד צמח האם, אך עקב גודלם הזעיר הם נסחפים בקלות ברוח ובגשם ומגיעים למרחק רב. צמח רעיל לבקר. ידוע כמין פולש בארצות רבות. 
מידע נוסף על טבק השיח באתר הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
ושינגטוניה חוטית

שם מדעי :Washingtonia filifera 
משפחה: דקליים 
תפוצה מקורית: דרום קליפורניה ואריזונה 
תפוצה בארץ: אזור ים-תיכוני ומדבריות 
הובאה לארץ: המאה ה-19
צילום: אורי פרגמן-ספיר 
באדיבות: 
הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
 
 
הוושינגטוניה הובאה לארץ כעץ נוי. כיום הוושינגטוניה היא פליט תרבות הגדל בבתי גידול מופרעים. לאחרונה נמצאה גם בנאות המדבר באזורים המלח. 

מאגר הידע