כיום בני אדם וסחורות נוסעים, טסים ושטים על פני כל כדור הארץ, במהירות רבה ובנפח חסר תקדים. איתם נודדים גם מינים רבים של אורגניזמים, בין אם בכוונה ובין אם לאו. חלק מהמינים הללו מוצאים את דרכם למערכות הטבעיות והופכים למינים פולשים בסביבות החדשות שאליהן הם מגיעים.
 
כתוצאה מכך, במאה האחרונה עלה היקף הפלישות הביולוגיות בעשרות מונים. ההערכה היא שכיום לא נותר עוד מקום על פני כדור הארץ שאין בו מינים פולשים (אם כי יש מקומות שסובלים מהתופעה הזאת יותר מאחרים), ובמקומות רבים יש עלייה ניכרת בהיקף התופעה ובנזק שהמינים הפולשים גורמים למערכות האקולוגיות הטבעיות, לחקלאות, לתעשייה, לתעבורה ולבריאות האדם.

כיום מינים פולשים מהווים אחד הגורמים המרכזיים המאיימים על המגוון הביולוגי, לצד גורמים נוספים כמו הרס ושינוי של מערכות אקולוגיות, זיהום וקיטוע של בתי גידול, פגיעה ישירה באורגניזמים ועוד.
נר הלילה החופי. צילום: ד"ר יובל ספיר

נר הלילה החופי. צילום: ד"ר יובל ספיר

מאגר הידע