הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (IPCC) הוקם בשנת 1988 על ידי שני ארגונים של האו"ם – הארגון המטאורולוגי העולמי (WMO) ותכנית הסביבה של האו"ם (UNEP). 
הפאנל הוקם כדי להעריך את ההשלכות של שינויי האקלים שמקורם בפעילות האדם ואת האפשרויות הקיימות למיתון שינויי האקלים ותופעות אלו. 
הפאנל אינו עורך מחקרים, אך מבסס את פרסומיו על עבודות מדעיות וטכניות שפורסמו או עברו ביקורת עמיתים. 
מאז שנת 1990 מפרסם הפאנל דוחות הערכה על שינויי האקלים. הדו"ח הראשון פורסם בשנת 1990, השני בשנת 1995, השלישי בשנת 2001 והרביעי בשנת 2007.

באוקטובר 2007 זכה ה-IPCC, יחד עם אל גור, בפרס נובל לשלום על פעילותם להגברת המודעות להתחממות כדור הארץ. 

מאגר הידע