כפי שציינו מערכות אקולוגיות הן דינמיות ונמצאות בשינוי מתמיד (ראו: שינויים טבעיים ולא-טבעיים במערכות האקולוגיות); גם מגוון המינים בשטח נתון משתנה כל העת. את אחד ההסברים לכך ניתן למצוא בתיאוריית הביוגיאוגרפיה של איים. על פי תיאוריה זו, עושר המינים על אי הוא תוצאה של שני תהליכים – קצב ההגירה אל האי וקצב הכחדת המינים על האי.

קצב ההגירה מהיבשה אל האי. ככל שהאי רחוק יותר מיבשה יהיה למינים קשה יותר להגר אליו.
וקצב ההכחדה של המינים על האי. ככל שהאי קטן יותר, שטחו יכול לשאת מספר פרטים קטן יותר. כיוון שאוכלוסיות קטנות נכחדות מהר יותר מאוכלוסיות גדולות, ככל שהאי קטן יותר קצב ההכחדות בו יהיה מהיר יותר.
כל שנותר הוא להתייחס לכתמים של שטחים טבעיים בתווך שונה מהם כאל איים באוקיינוס ולהכיל את התיאוריה של ביוגיאוגרפיה של איים גם לשטחי יבשה אחרים. עם זאת, יש להבחין בין שני המקרים, משום שבמרבית המקרים התווך של שאר הנוף אינו סביבה עוינת לחלוטין כמו מי האוקיינוס לתושבי האיים. יותר מכך, פעמים רבות קיימים מסדרונות - שטחי מעבר בהם נשמרים חלק ממאפייני בית הגידול הטבעי, והם מקטינים, גם אם לא מונעים כליל, את הבידוד של הכתמים ומגדילים את קצב ההגירה אליהם. לכן בכתמים שמחוברים במסדרונות יוכלו להתקיים יותר מינים מאשר בכתמים באותו הגודל שאינם מחוברים ביניהם במסדרונות.
באיור: עושר המינים על אי הוא תוצאה של קצב הגירת מינים אל האי וקצב הכחדת המינים על האי ותלוי בשטח האי ומרחקו מהיבשה

 באיור: עושר המינים על אי הוא תוצאה של קצב הגירת מינים אל האי וקצב הכחדת המינים על האי ותלוי בשטח האי ומרחקו מהיבשה. מקור האיור: Comprehensive Protected Areas System Composition and Monitoring


מקורות ומידע נוסף

Martha J. Groom, Gary K. Meffe, C. Ronald Carroll (2006). Principles of Conservation Biology, Third Edition. Sinauer Associates 780 pp.

מאגר הידע