מיליוני עופות פוקדים את ישראל מדי שנה. אלו משתייכים ל-191 מינים אשר חיים ומקננים בה באופן קבע (מינים יציבים) וליותר מ-280 מינים אשר חולפים בישראל במהלך נדידתם העונתית או שנמצאים פה רק בתקופה מסוימת – בחורף (מינים חורפים) או בקיץ (מינים מקייצים). 40 מינים נוספים הם מינים מזדמנים שאינם קבועים ונמצאים מחוץ לאזור תפוצתם. כן מוכרים בישראל יותר מ-20 מינים פולשים – כאלו שברחו מהשבי או הובאו לאזור על ידי האדם.

בעבר קיננו בישראל 206 מיני עופות, מהם ארבעה מינים נעלמו לחלוטין מישראל והם מוגדרים כמינים אשר נכחדו מקומית (RE- regionally extinct). 11 מינים נוספים אינם מקננים עוד בישראל, אך עדיין חולפים או חורפים בישראל ומוגדרים כמינים אשר נכחדו מקומית כמתרבים (RE-as breeder). בנוסף לכך, 46 מהמינים המקננים נמצאים בסיכון אזורי באחת מקטגוריות הסיכון הגבוהות: שעתידם בסכנה (VU, שמונה מינים), בסכנת הכחדה (EN, 20 מינים) ובסכנת הכחדה חמורה (CR, 18 מינים). מבין אלו מצויים שני מינים גם בסכנת הכחדה עולמית.
טבלן מצויץ

טבלן מצויץ. נכחד כמקנן. צילום: Giuss95 je fais plus les piafs

מינים שנכחדו מישראל
יען, פרס, עזניית הנגב, קטופה
מינים שנכחדו מישראל כמקננים
טבלן מצויץ, אנפה אפורה, צחראש לבן, דיה מצויה, עיטם לבן זנב*, עזניה שחורה, זרון סוף, עיט צפרדעים, עיט שחור, בז נודד, מרומית שחורה
מינים המקננים בישראל ומצויים בסכנת הכחדה אזורית
בסכנת הכחדה חמורה -CR
ברווז משוייש, חופמי גדות, חופמי אלכסנדרוני, שחף צהוב רגל, שחפית גמדית, שדמית אדומת כנף, צולל ביצות, עפרוני פסגות, נחליאלי צהוב, חרגולן זמירי, זמירון, קנית אירופית, קנית בצרה, סבכי שיטים, אלימון, יונת הסלעים, תחמס נובי, עיט זהוב
מינים בסכנת הכחדה - EN
רחם, נשר, עיט ניצי, עקב חורף, בז שחור, חוברה, קטת כתר, קטה סנגלית, קטה חדת זנב, חוגת עצים, צחיחונית מדבר, פיפיון צהוב, סלעית קיץ, שיחנית גדולה, שיחנית זית, סבכי ערבות, גבתון שחור ראש, גבתון אדום מקור, עורב שחור, זהבן מחלל
מינים שעתידם בסכנה- VU
בז אדום, בז צוקים, רץ מדבר, קטה הודית, קטה גדולה, שרקרק ירוק, עפרוני חכלילי, פיפיון הרים
מינים בסכנת הכחדה עולמית הנצפים בישראל
צחראש לבן, מלכישליו, עיט צפרדעים, עיט שמש, קיויות להקנית, בז אדום (מין המקנן בישראל), ברווז משויש (מין המקנן בישראל)
*עיטם לבן הזנב שב לנופי ישראל הודות לפרויקט השבה לטבע, אולם עד כה לא ידוע על הצלחת הרבייה שלו בטבע.
הנתונים לקוחים מהספר האדום של החולייתנים בישראל , גרסה מקוונת 2002; אלון ופרלמן, ציפורים בישראל בסכנת הכחדה, 2008.

 


מאגר הידע