העלייה בטמפרטורה אינה זהה בקווי הרוחב השונים. באיור מוצגת הסטייה של הטמפרטורה בשנים 2010-2005 בהשוואה לתקופה שבין 1951 ל-1980, על פי קווי רוחב. השינויים הקיצוניים ביותר בטמפרטורה מתרחשים בקווי הרוחב הצפוניים הגבוהים. 

אחת ההשלכות של התחממות זו היא הפשרה של קרחונים ושל שכבת הפרמה-פרוסט (קרקע קפואת-עד). ההתחממות משפיעה גם על המינים שבאזור – מחקר על 1,700 מינים תיעד נדידה של 40 קילומטרים צפונה בין השנים 1975 ל-2005 ועלייה בגובה הטופוגרפי באלפים של שישה מטרים בעשור במחצית השנייה של המאה העשרים.

התמעטות של שכבת הקרקע הקפואה תמיד (permafrost)

בתמונה: התמעטות של שכבת הקרקע הקפואה תמיד (permafrost) והמסת הקרח בקרקע באלסקה (מקור: NOAA arctic theme page).

מאגר הידע